Home » Technical » Mechanical » คีย์เลสบุชคืออะไร?

คีย์เลสบุชคืออะไร?

คีย์เลสบุช (Keyless Bushing) คือ บุชล็อคเพลาแบบไร้ลิ่ม (Key) หรือเรียกอีกอย่างว่า พาวเวอร์ล็อค (Power Lock) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดระบบส่งกำลังต่างๆเข้ากับเพลา เช่น มู่เล่ย์ (Pulley) ,เฟืองโซ่ (Sprocket) ,คัปปลิ้งv(coupling) หรือ ลูกล้อ (Wheel) เป็นต้น โดยคีย์เลสบุชจะถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีความสะดวกรวดเร็วในการถอดประกอบและมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้ลิ่มส่งกำลังแบบเก่ามากเลยทีเดียว

หลักการทำงานของคีย์เลสบุช

คีย์เลสบุช (Keyless Bushing) เป็นอุปกรณ์ล็อคที่ใช้หลักการของแรงเสียดทาน (Friction) ที่เกิดขึ้นจากแรงกระทำ 2 จุดคือแรงที่บีบกดรอบเพลาและแรงที่ดันออกกระทำกับผนังดุม (Hub)ของอุปกรณ์ส่งกำลัง ซึ่งเมื่อมีแรงเสียดทานที่มากพอเพลาและอุปกรณ์ส่งกำลังจึงสามารถหมุนไปพร้อมกันได้ภายใต้เงื่อนไขการรับโหลดของคีย์เลสบุช

หลักการทำงานของคีย์เลสบุช

การใช้งานและส่วนประกอบของคีย์เลสบุช

การใช้งานคีย์เลสบุช ทำโดยการขันสกรู (Locking Screw) ที่อยู่รอบๆ ซึ่งการขันสกรูควรเรียงลำดับการขันให้ตรงข้ามกันและใช้ประแจทอร์คค่อยๆไล่ระดับค่าแรงบิด ในแต่ล่ะรอบจาก 1/8 เท่า ,1/4 เท่า ,1/2เท่า และถึงค่าแรงบิดที่กำหนด ตามลำดับ การขันสกรูจะทำให้ผิวในหรือรูเพลาหดเล็กลงและบีบรัดเพลาจนแน่น ส่วนผิวนอกของคีย์เลสบุชจะขยายตัวใหญ่ขึ้นเพื่อเบ่งให้คับแน่นกับรูของอุปกรณ์ส่งกำลัง เมื่อต้องการถอดคีย์เลสบุชออกให้ทำการถอดสกรูทุกตัวแล้วใช้สกรูที่ถอดออกนำไปขันในรูสำหรับถอด (Screw Hole for Removal) เมื่อขันแน่น Inner Ring จะคลายตัวทำให้สามารถถอดอุปกรณ์ส่งกำลังออกจากเพลาได้

การใช้งานและส่วนประกอบของคีย์เลสบุช

ส่วนประกอบของคีย์เลสบุช

คีย์เลสบุชโดยทั่วไปมีส่วนประกอบหลักๆดังนี้

 1. Locking Screw ใช้ขันให้เกิดการบีบเข้าและดันออกของคีย์เลสบุช
 2. Side Ring หรือผู้ผลิตบางรายเรียก Taper Ring ใช้ส่งผ่านแรงและทิศทางจากการขันสกรูไปยัง Inner Ring และ Outer Ring
 3. Inner Ring ใช้บีบกดเพื่อล็อคเพลา
 4. Outer Ring ใช้ดันออกเพื่อล้อคอุปกรณ์ส่งกำลัง
 5. Screw Hole for Removal ใช้สำหรับเมื่อต้องการถอดคีย์เลสบุชออกจากเพลาแอุปกรณส่งกำลัง

ประเภทของคีย์เลสบุช

คีย์เลสบุชที่นิยมใช้งานทั่วไปสามารถแบ่งเป็น 6 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 1. คีย์เลสบุชแบบใส่และถอดเร็ว (Quick Mounting and Removal Keyless Bushing) คือ คีย์เลสบุชที่รอบปลาย Inner Ring มีลักษณะเป็นเกลียวและใช้ปลอกที่เป็นหัวน้อต(Sleeve Nut) ขันเพื่อให้แน่นหรือคลายออก จึงทำให้ คีย์เลสบุชประเภทนี้มีความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน
คีย์เลสบุชแบบใส่และถอดเร็ว (Quick Mounting and Removal Keyless Bushing)

2.คีย์เลสบุชแบบฝังหรือแบบตรง (Flush-Mount or Straight Keyless Bushing) คือ คีย์เลสบุชที่ติดตั้งฝังภายในรูดุม (Hub) ของอุปกรณ์ส่งกำลัง ใช้การขันสกรูรอบๆเพื่อให้เกิดการล็อคแน่น แต่ถ้าติดตั้งไม่ดีหรือเกิดการเอียงอาจทำให้แนวแกนหมุนของเพลากับอุปกรณ์ส่งกำลังเยื้องศูนย์กัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการแกว่งขณะหมุน

คีย์เลสบุชแบบฝังหรือแบบตรง (Flush-Mount or Straight Keyless Bushing)

3.คีย์เลสบุชแบบตั้งศูนย์ด้วยตัวเองหรือแบบหน้าแปลน (Self-Centering or Flanged Keyless Bushing) คือ คีย์เลสบุชที่เมื่อขันสกรูบีบรัดเพลาจนแน่นแล้ว ตัวคีย์เลสบุชจะได้ศูนย์เดียวกันกับเพลาและอุปกรณ์ส่งกำลังโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมอีก

คีย์เลสบุชแบบตั้งศูนย์ด้วยตัวเองหรือแบบหน้าแปลน (Self-Centering or Flanged Keyless Bushing)

4. คีย์เลสบุชแบบดิสก์ (Disc Keyless Bushing) คือ คีย์เลสบุชที่ใช้สวมนอกดุม (Hub)แบบบาง เช่น ชุดเกียร์ทดประเภทที่เป็นรูกลวงสำหรับใส่เพลา (Hollow Shaft) โดยเมื่อขันสกรู Inner Ring จะรัดดุมจนแน่นซึ่งจะทำให้เพลาที่สวมในดุมแน่นตามไปด้วยเช่นกัน

คีย์เลสบุชแบบดิสก์ (Disc Keyless Bushing)

5. คีย์เลสบุชแบบไฮดรอลิค (Hydraulic Keyless Bushing) หรือเรียกว่า ETP Bushing คือ คีย์เลสบุชที่ใช้หลักการไฮดรอลิค เมื่อขันสกรูเข้าตัวลูกสูบจะเคลื่อนที่ทำให้สารตัวกลางที่อยู่ภายในเกิดแรงดัน ดันให้เพลาและอุปกรณ์ส่งกำลังล็อคแน่น คีย์เลสบุชแบบนี้มีความสะดวกในการใช้งานเพราะขันแค่สกรูตัวเดียวก็สามารถใช้งานได้ มีความแม่นยำสูง เหมาะกับงานที่ถอดเข้าออกบ่อยๆ

คีย์เลสบุชแบบไฮดรอลิค (Hydraulic Keyless Bushing)

6. คีย์เลสบุชแบบปลอก (Sleeve Keyless Bushing) เป็นคีย์เลสบุชที่มีส่วนประกอบไม่ซับซ้อน แต่จำเป็นต้องทำรูเกลียวที่อุปกรณ์ส่งกำลังสำหรับยึดหน้าแปลนเพื่อใช้ขันดัน Outer Ring เพื่อให้เพลาเกิดการล็อคแน่น

คีย์เลสบุชแบบปลอก (Sleeve Keyless Bushing)

ข้อดีข้อเสียของคีย์เลสบุช

ข้อดีของคีย์เลสบุช

 1. ติดตั้ง และ ถอดประกอบได้ง่ายกว่าแบบที่ใช้ลิ่มส่งกำลัง
 2. ไม่มีการคลอน (Zero backlash)
 3. ไม่ต้องทำร่องลิ่มที่เพลา จึงไม่ทำให้ความแข็งแรงของเพลาลดลง
 4. เกิดแรงกระจายไปรอบๆเส้นรอบวงของเพลาเท่าๆกัน ซึ่งต่างจากการใช้ลิ่มแบบเดิมๆ ที่แรงเฉือนจะส่งผ่านลิ่มเฉพาะบริเวณผิวสัมผัสที่น้อยกว่า
 5. ส่งแรงบิดได้สูง
 6. มีหลายรุ่นให้เลือกสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
 7. ทนทานและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ข้อเสียของคีย์เลสบุช

 1. มีราคาแพงกว่าการใช้ลิ่มส่งกำลัง
 2. การแปลงจากข้อต่อลิ่มแบบเดิมไปใช้คีย์เลสบุชอาจเป็นเรื่องยาก

การเลือกใช้คีย์เลสบุช

การเลือกใช้งานคีย์เลสบุชมีปัจจัยที่ควรพิจารณา ดังนี้

 1. รูปแบบที่ต้องการต่อใช้งาน
  • ใส่ภายในดุม
  • ใส่นอกดุม
  • ใช้ต่อเชื่อมเพลา
  • ลักษณะงานที่ต้องการถอดเข้า-ออกบ่อยๆ
  • ลักษณะงานที่ต้องการความแม่นยำในขณะหมุน
 2. ค่าแรงกระทำต่างๆ
  • ค่าทอร์คที่อนุญาตให้ใช้งาน (Allowable Torque)
  • ค่าแรงตามแนวแกนเพลาที่อนุญาตให้ใช้งาน (Allowable Thrust Load)
  • ค่าทอร์คที่ใช้ขันสกรู (Tightening Torque)
 3. ขนาดเพลาที่ต้องการใช้คีย์เลสบุช
  • ค่าพิกัดงานสวม (Tolerance) อ้างอิงตามสเปคของผู้ผลิตคีย์เลสบุช หรือนิยมใช้ค่า h7
  • ค่าความเรียบผิว (Roughness) อ้างอิงตามสเปคของผู้ผลิตคีย์เลสบุช หรือนิยมใช้ค่า Ra1.6 หรือน้อยกว่า
 4. ขนาดคว้านรูที่อุปกรณ์ส่งกำลังเพื่อใส่คีย์เลสบุช
  • ค่าพิกัดงานสวม (Tolerance) อ้างอิงตามสเปคของผู้ผลิตคีย์เลสบุช หรือนิยมใช้ค่า H7
  • ค่าความเรียบผิว (Roughness) อ้างอิงตามสเปคของผู้ผลิตคีย์เลสบุช หรือนิยมใช้ค่า Ra3.2 หรือน้อยกว่า
 5. วัสดุของคีย์เลสบุช
  • การเลือกวัสดุของคีย์เลสบุชควรพิจารณาคุณสมบัติเชิงกลให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • สภาพแวดล้อมที่ใช้งานคีย์เลสบุชมีผลต่อการเลือกวัสดุ
ตารางแสดงค่าขนาดเพลา , ระยะต่างๆของคีย์เลสบุช , ค่าพิกัดสวมและค่าความเรียบของเพลาและรูดุม
ตารางแสดงค่าขนาดเพลา , ระยะต่างๆของคีย์เลสบุช , ค่าพิกัดสวมและค่าความเรียบของเพลาและรูดุม
ตารางแสดงค่าแรงกระทำต่างๆของคีย์เลสบุช
ตารางแสดงค่าแรงกระทำต่างๆของคีย์เลสบุช
ตารางแสดงค่าคุณสมบัติของวัสดุและค่าในการคว้านรูดุม
ตารางแสดงค่าคุณสมบัติของวัสดุและค่าในการคว้านรูดุม

ตัวอย่างการใช้งานคีย์เลสบุช

ตัวอย่างการใช้งานคีย์เลสบุชในลักษณะต่างๆ
ตัวอย่างการใช้งานคีย์เลสบุชในลักษณะต่างๆ

ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 0 / 5. คะแนนโหวต: 0

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
Technical Center Team

ค้นหารายการสินค้า​

Related Content

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google analytic

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง