Home » Technical » Mechanical » อุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์อุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

อุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์อุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน

มอเตอร์อุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ แม้ว่ามอเตอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ แต่มีอุปกรณ์เสริมหลายอย่างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ ในบทความนี้เราจะสำรวจอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ในมอเตอร์อุตสาหกรรม เช่น สตาร์ทเตอร์ อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว เกียร์บ๊อกซ์ เกียร์เฮด เรดิวเซอร์ คลัทช์ เบรก และคัปปลิ้ง บทความนี้เราจะพูดถึงการนำไปใช้งานและให้ตัวอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจความสำคัญของอุปกรณ์เสริมเหล่านี้กันนะครับ

สตาร์ทเตอร์ (Starter devices)

สตาร์ทเตอร์ (Starter devices) ในมอเตอร์อุตสาหกรรมคืออุปกรณ์ที่ใช้เริ่มและควบคุมการส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ เพื่อให้มอเตอร์เริ่มทำงานได้อย่างราบรื่น และป้องกันการเกิดความเสียหายต่อมอเตอร์ เช่น

Magnetic Starter: สตาร์ทเตอร์ ที่ใช้แม่เหล็กในการควบคุมกระแสไฟฟ้าในการเริ่มต้นมอเตอร์

Direct-On-Line Starter (DOL): สตาร์ทเตอร์ ที่เปิดหรือปิดการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์โดยตรง

Starter Soft-Starter: สตาร์ทเตอร์ ที่เพิ่มความนุ่มนวลของกระแสไฟฟ้าที่ส่งไปยังมอเตอร์เมื่อมอเตอร์เริ่มทำงาน

นอกจากนี้ สตาร์ทเตอร์ (Starter devices) ยังช่วยลดการกระชากและปกป้องมอเตอร์ให้ปลอดภัยขณะทำงาน และให้ประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างอุปกรณ์ สตาร์ทเตอร์
ตัวอย่างอุปกรณ์ สตาร์ทเตอร์
หลักการทำงานของสตาร์ทเตอร์
หลักการทำงานของสตาร์ทเตอร์

อุปกรณ์ป้องกัน (Protection Devices)

เพื่อให้มอเตอร์อุตสาหกรรมมีความทนทานและประสิทธิภาพ เราใช้อุปกรณ์ป้องกันหลายอย่าง อุปกรณ์เหล่านี้มีประโยชน์ในการปกป้องมอเตอร์จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขการทำงานต่างๆ เรามาสำรวจอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย:

โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relays)

โอเวอร์โหลดรีเลย์ใช้ป้องกันมอเตอร์จากกระแสที่เกินมาตรฐานที่สามารถทนได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนและเสียหาย โอเวอร์โหลด รีเลย์จะมีหน้าที่ตรวจสอบกระแสที่ไหลผ่านมอเตอร์ และทำให้วงจรสั่งการถูกตัดถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ เช่นติดตั้งไว้เพื่อป้องกันมอเตอร์ของปั๊มไหม้ เมื่อกลไกมีการติดขัด

อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิ (Thermal Protection Devices)

อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำงานเกินอุณหภูมิที่กำหนดไว้ อุปกรณ์เหล่านี้จะตัดวงจรเพื่อป้องกันความร้อนเกิน โดยสามารถทำให้มอเตอร์หยุดทำงานชั่วคราวหรือหยุดทำงานอย่างถาวร มักใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูงเช่นเตาหลอม เพื่อให้มั่นใจว่า มอเตอร์จะไม่เสียหายจากความร้อน (Over heat) ในขณะทำงาน

Overload Relay
ตัวอย่าง Overload รีเลย์
หลักการทำงานของ Overload Relay
หลักการทำงาน Overload Relay

อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (Speed Control Devices)

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์อุตสาหกรรมสำคัญมากในการปรับแต่งแรงบิดและความเร็วของมอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วช่วยให้เราสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำ เช่น VFD (Variable Frequency Drive) และ VSD (Variable Speed Drive) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรม โดย VFD ใช้ในการควบคุมความเร็วและการหมุนของมอเตอร์ โดยเปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟฟ้า ส่วน VSD ใช้ในการควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ โดยปรับเปลี่ยนแรงดันและความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ทั้ง VFD และ VSD ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในระบบงานอุตสาหกรรมได้

Working Principle of VSD

เกียร์บ็อกซ์ / เกียร์เฮด (Gearboxes/Gearheads)

เกียร์บ็อกซ์และเกียร์เฮดเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการลดความเร็วและเพิ่มแรงบิดในมอเตอร์อุตสาหกรรม พวกเขาประกอบด้วยชุดเกียร์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มแรงบิดในอัตราส่วนที่เฉพาะเจาะจง เกียร์เฮดใช้ในการเพิ่มแรงบิดในอัตราส่วนที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่เกียร์บ็อกซ์ให้การลดความเร็วในช่วงความเร็วที่หลากหลายกว้างขวาง องค์ประกอบเหล่านี้มักจะใช้ในระบบการเคลื่อนที่แบบความแม่นยำและเครื่องจักรอุตสาหกรรม

Gear Head / Gear Box

คลัทช์ / เบรก (Clutches / Brakes)

คลัทช์และเบรกเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการหยุดและหมุนกลับด้านของมอเตอร์ คลัทช์ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อและตัดการส่งกำลังของมอเตอร์ที่ควบคุมให้มีการส่งกำลังได้ตามที่ต้องการ ส่วนเบรกถูกใช้ในการหยุดการหมุนของมอเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งเพื่อให้ได้ระดับแรงเบรกที่ต้องการ ส่วนประกอบเหล่านี้มีการใช้งานในระบบที่ต้องการการหยุดอย่างแม่นยำ เช่น กลไกการเปลี่ยนเกียร์ในรถยนต์

Clutch Basket Disc

คัปปลิ้ง (Coupling)

คัปปลิ้งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อและปรับแนวของเพลามอเตอร์เพื่อให้เกิดการส่งกำลังในการเคลื่อนที่แบบหมุน คัปปลิ้งช่วยให้มีความยืดหยุ่น ลดการเชื่อมต่อที่ไม่พอดี ดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน เช่นยูนิเวอซัลคัปปลิ้ง (Universal Coupling) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเพลาที่มีแกนหมุนที่แตกต่างกัน คัปปลิ้งมักถูกนำมาใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมและระบบลำเลียงที่ต้องการการจับต่อแม่นยำและการส่งกำลังที่ราบรื่น

Coupling

สรุป

ในบทความนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมในมอเตอร์อุตสาหกรรมและการใช้งานของเครื่องมือเหล่านั้น รายละเอียดและตัวอย่างการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ได้รวบรวมไว้ในตารางสรุปด้านล่างนี้

ชนิดของอุปกรณ์เสริมรายละเอียด
สตาร์ทเตอร์ (Starter Device)อุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นและควบคุมการส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังมอเตอร์
อุปกรณ์ป้องกัน (Protection Devices)ป้องกันมอเตอร์จากข้อผิดพลาด เช่น ความร้อนและกระแสไฟฟ้าเกินกำหนด
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (Speed Control Devices)ปรับความเร็วของมอเตอร์ให้ได้ตามความต้องการ
เกียร์บ็อกซ์ / เกียร์เฮด (Gearboxes/Gearheads)ลดความเร็วและเพิ่มแรงบิดให้แก่มอเตอร์อุตสาหกรรม
คลัทช์ (Clutches)ให้การเชื่อมต่อและตัดการส่งกำลังของมอเตอร์ได้
เบรก (Brakes)หยุดการหมุนของมอเตอร์
คัปปลิ้ง (Coupling)เชื่อมต่อและปรับแนวแกนเพลามอเตอร์เพื่อการส่งกำลัง

จบไปแล้วนะครับสำหรับบทความ “อุปกรณ์เสริมในมอเตอร์อุตสาหกรรมและการนำไปใช้งาน” ผมเชื่อว่าเมื่อผู้อ่านเข้าใจหน้าที่และการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ออกแบบระบบมอเตอร์อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้ดีขึ้นนะครับ ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีบทความใดมานำเสนอ ก็มาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับ รู้ครบจบที่นี่ MISUMI Technical center

ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 4.7 / 5. คะแนนโหวต: 3

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
Technical Center Team

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google analytic

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง