นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไข (Condition, Term and Policy)

บทนำ / การบอกกล่าวและการยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านเท่ากับเป็นการยอมรับเงื่อนไขของนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยเรา ดังนั้น ท่านต้องอ่านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียดเพื่อเป็นการรับรองว่าท่านรับทราบเงื่อนไขนี้

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา https://misumitechnical.com/ และการใช้ข้อมูลนั้น หากท่านมีคำถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือการใช้เว็บไซต์ โปรดติดต่อเราได้ที่ Contact-MSM-Tech-Web@misumi.co.th

ข้อมูลและการนำไปใช้

ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวในการใช้เว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม บริการซึ่งท่านได้เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์นี้อาจต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน และเพื่อส่งจดหมายข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อัพเดท และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่ต้องการรับไปรษณีย์จากเรา กรุณาอ้างอิงถึงย่อหน้าด้านล่างนี้ในหัวข้อ “Opt Out”

และเช่นเดียวกับเว็บไซต์ปกติทั่วไป ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะลงบันทึกข้อมูลอย่างเช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ ประเภทของบราวเซอร์ซอฟแวร์ และระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ วันที่และเวลาที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ที่อยู่เว็บไซต์ (ถ้ามี) จากที่ซึ่งท่านเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเว็บไซต์ของเรา ที่อยู่เว็บไซต์(ถ้ามี) ที่ซึ่งท่านเข้าใช้จากเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลคล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกทั้งเรายังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเข้าใช้ของท่านและผู้เข้าใช้ท่านอื่น เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เราจัดให้ผ่านเว็บไซต์ เราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการสร้างหรือรักษาประวัติส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากท่าน

โดยทั่วไปเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านการใช้เว็บไซต์ของท่านให้แก่บุคคลที่สาม แต่อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่พนักงานของเรา ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน และผู้ได้รับมอบหมายเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้สามารถให้บริการอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (เช่น บริการบำรุงรักษาหรือดูแลเว็บ) ในนามของเรา อีกทั้งเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามหากเราเชื่อว่าเราได้รับการร้องขอให้ทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) บังคับจากกฎหมาย (2) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือการร้องขอจากรัฐ (3) เพื่อป้องกัน สอบสวน สืบสวน หรือฟ้องร้องความผิดทางอาญา หรือการโจมตีด้านความมั่นคงทางเทคนิคของเว็บไซต์ หรือเครือข่ายของเรา และ/หรือ (4) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือสาธารณะ

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์มักเก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นั้น คุกกี้จะมีข้อมูล เช่น ไอ ดี (ID) ของผู้ใช้เฉพาะที่เว็บไซต์ใช้เพื่อติดตามไปยังหน้าไซต์ที่ท่านได้เข้าใช้ เราใช้คุกกี้แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวท่านไว้ในคุกกี้ของท่าน ตลอดเวลาที่เราใช้คุกกี้ เรายังติดตามและรักษาความเป็นเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ไว้ทันทีก่อนที่จะทำการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะไม่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์อื่นของท่าน อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ต้องการให้เราติดตาม ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้โดยการปิดมันในบราวเซอร์ของท่าน

OPT OUT และ/หรือ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านไม่ต้องการรับสิ่งต่างๆ จากเราอีกต่อไป หรือต้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานข้อมูลของมิซูมิ กรุณาติดต่อ Contact-MSM-Tech-Web@misumi.co.th หรือเมื่อท่านรับสิ่งต่างๆ จากเราทางอีเมล์ หรือการติดต่อสื่อสารอย่างอื่น ท่านสามารถใช้หัวข้อ “OPT OUT” ในการติดต่อสื่อสารดังกล่าวเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าท่านไม่ต้องการรับสิ่งต่างๆ จากเราอีกต่อไป โปรดทราบว่าคำร้องต่างๆ เพื่ออัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะใช้เวลาในการดำเนินการ 6-8 สัปดาห์

การแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อินเตอร์เน็ตและประโยชน์ที่นำเสนอจะมีการหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว ตามผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และกฎหมายของประเทศที่ใช้ ดังนั้น มิซูมิขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดท และแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา ท่านสามารถดูนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วได้จากวันที่ “อัพเดทล่าสุด” ตรงด้านบนสุดของหน้านี้ หรือส่งอีเมล์มาที่ Contact-MSM-Tech-Web@misumi.co.th

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว และนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงใช้กับข้อมูลซึ่งเรารวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราขอให้ท่านอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของทุกไซต์ที่ท่านเข้าใช้

ข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางด้านเทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดยเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทั้งนี้สภาพ เงื่อนไข และวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ มิซูมิไม่รับรองว่าข้อมูลและข้อเสนอแนะจะได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

มิซูมิขอปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้ หรือการกระทำตามที่ได้รับรู้หรือรับทราบจากข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์นี้

เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณานำข้อมูลไปปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยท่านตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้มิซูมิต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือการทำธุรกรรมของท่านบนเว็บไซต์นี้

ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มิซูมิสำหรับข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับศาล) ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของมิซูมิ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการอนุญาตหรือโอนสิทธิในข้อมูลหรือเนื้อหาให้กับบุคคลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากมิซูมิ

เว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่อาจถูกแก้ไข ทำซ้ำ ทำสำเนา ดาวน์โหลด ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือโดยวิธีการใด) หรือใช้ในลักษณะใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากมิซูมิ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมิซูมิ เพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง มิซูมิจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่แสดงหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google analytic

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง