Category: Electrical

ในโลกของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ การส่งสัญญาณไฟฟ้าและพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก โดยนอกจากจะทำให้การส่งพลังงานไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ...

ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistor) เป็นส่วนประกอบสำคัญในวงจรไฟฟ้าช่วยในการจำกัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเกินกว่าที่กำหนด ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการอ่านค่าความต้านทานกันครับ

content-ip-or-ipx

มาตรฐาน IP หรือ IPX คือ มาตรฐานที่บอกถึงความสามารถในการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำของอุปกรณ์ชนิดนั้น แล้ว IP69 , IP67 คืออะไร หาคำตอบได้ที่นี่

photoelectric sensor

เซนเซอร์ (sensor) คือ อุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการออกแบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม จะเลือกเซนเซอร์ทั้งทีต้องพิจารณาจากอะไร หาคำตอบได้ที่นี่

4-type-spst-spdt-dpst-dpdt

SPST, SPDT, DPST และ DPDT เป็นรูปแบบหน้าสัมผัสของสวิตช์ ที่นิยมใช้กันในการออกแบบวงจรควบคุม แต่ละแบบนั้นมีการทำงานอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

BSV-create-sound

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือน (Voice Annunciator) แต่ละรุ่น แตกต่างกันอย่างไร ? มาพร้อมตัวอย่างเสียงให้ทดลองฟังอย่างครบถ้วน ครบจบที่นี่

temperature-sensors

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง ศึกษาชนิดและการทำงานได้ที่นี่

5