Home » Technical » Electrical » 8 องค์ประกอบสำคัญในการเลือก”สวิตช์”

8 องค์ประกอบสำคัญในการเลือก”สวิตช์”

สวิตช์ในท้องตลาดมีมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ลิมิตสวิตช์ (Limit switches), สวิตซ์คันโยก (Toggle switches), สวิตช์ปุ่มกด, สวิตช์แบบเลือก (Selector switches) และอื่นๆ ใน การเลือกสวิตช์ สักชิ้นเราต้องคำนึงถึง องค์ประกอบดังนี้

1.โครงสร้างของสวิตช์และรูปแบบการทำงาน 

โครงสร้างของสวิตช์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาการเลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตจากวัสดุอะไร วิธีการประกอบ รูปแบบการใช้งานเหมาะสม เช่น กดติดปล่อยดับ คันโยก (toggle) แบบอื่นๆ 

8-key-switch-selection
Rocker switch
8-key-switch-selection
Toggle switch
8-key-switch-selection
Selector switch

2.จำนวนของ Poles และ Throws ของ สวิตช์

ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในพิจารณา ตัวอย่างเช่น single pole single throw (SPST) ใช้สำหรับการเปิดปิดอุปกรณ์ทั่วไป ในเครื่องจักรแต่ละส่วนย่อมมีการทำงานของสวิตช์ที่แตกต่างกันออกไป ควรพิจารณา จำนวน pole และ throw ให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ เพื่อนๆ สามารถอ่านบนความเรื่องของ Poles และ Throw เพิ่มเติมได้ที่นี่

8-key-switch-selection
Slide switch
ชื่อเรียกและตัวย่อ รูปร่างของสวิตช์สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

SPST
(Single Pole Single Throw)
8-key-switch-selection8-key-switch-selection
————————-
8-key-switch-selection

SPDT
(Single Pole Double Throw)
8-key-switch-selection8-key-switch-selection

DPST
(Double Pole Single Throw)
8-key-switch-selection8-key-switch-selection

DPDT
(Double Pole Double Throw)
8-key-switch-selection8-key-switch-selection

● จุดวงกลมสึเหลือง แสดงถึงการไหลของกระแสไฟฟ้า
C คือ ขา common
NC (Normal close) ใช้กับอุปกรณ์ไฟ้ฟ้าที่ต้องการให้ทำงานอยู่ตลอดเวลา
NO (Normal open) ใช้กับอุปกรณ์ไฟ้ฟ้าที่ต้องการควบคุมการเปิดและปิด

3.รูปแบบหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าของ สวิตช์  

มีด้วยกัน 2 รูปแบบนั้นก็คือ 

8-key-switch-selection
ปกติปิด [Normal close (NC)]
ใช้กับอุปกรณ์ไฟ้ฟ้าที่ต้องการให้ทำงานอยู่ตลอดเวลา
8-key-switch-selection-04
ปกติเปิด [Normal open (NO)]
ใช้กับอุปกรณ์ไฟ้ฟ้าที่ต้องการควบคุมการเปิดและปิด

4. สวิตช์นี้ใช้กำลังไฟฟ้าเท่าไหร่

4.1. สวิตช์นี้ใช้กับแหล่งจ่ายไฟรูปแบบไหน

ในการเลือกใช้งานสวิตช์ เราจำเป็นต้องพิจารณาประเภทของแหล่งจ่ายไฟก่อนว่าเป็นแบบ ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) หรือ ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) เนื่องจากวิธีการคำนวณกำลังไฟฟ้านั้นมีข้อที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก

4.2 ความต่างศักย์(Voltage) และ แรงดันไฟฟ้า (Current)

Voltage rating หมายถึง แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถรับได้

Current rating หมายถึง กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่รับได้ก่อนที่หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าจะเกิดความเสียหาย (Overheat)

เพิ่มเติม ข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งก็คือ สวิตช์ที่มี LED ติดตั้งมาด้วยต้องคำนึงถึงกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ LED เพราะมีโอกาสที่จะใช้กระแสไฟฟ้าไม่เท่ากันกับตัวสวิตซ์หลัก  

5.รูปแบบของการเชื่อมต่อของสวิตช์ (Terminal shape)

รูปแบบของการเชื่อมต่อสวิตซ์โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกันดังนี้

No.ชื่อรูปวิธีการใช้งาน
1Solder terminal 8-key-switch-selection-22ใช้เชื่อมต่อโดยการบัดกรีสายไฟเข้ากับเทอร์มินอล 
2Screw terminal 8-key-switch-selection-19ใช้สกรูยึดสายไฟไม่ให้หลุดออกจากเทอร์มินอล
3Insert terminal 8-key-switch-selection-21ใช้สายไฟที่ทำการเข้าหัวแล้ว เสียบติดตั้งไปยังเทอร์มินอลของสวิตช์
4 PCฺB mounting 8-key-switch-selection-18 ติดตั้งสวิตช์ลงบนแผ่น print circuit board และทำการบักกรีเข้ากับแผงวงจร

6.วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า(contact plain)และขั้วต่อทางไฟฟ้า (terminal plating)

หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าและขั้วต่อทางไฟฟ้า นิยมผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลให้ คุณสมบัติ, ราคา และการตอบสนองของสวิตช์แตกต่างกัน ตัวอย่างวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการทำหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า มีดังนี้

6.1ทองคำ

ทองคำนิยมนำมาใช้ทำหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า มักใช้ในอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ (mA) ตัวอย่างเช่น ขาไมโครคอนโทรลเลอร์ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทองคำถูกนำมาใช้ก็คือ มีโอกาสเกิดสนิมบนหน้าสัมผัสได้ยาก เมื่อเทียบกับเงิน

6.2 เงิน

เงินมักใช้ในอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง (Amp) ตัวอย่างเช่น สวิตช์ไฟฟ้า สาเหตุที่เงินถูกนำมาใช้ในการนำไฟฟ้า เพราะว่าเงินมีราคาที่ถูกกว่าและมีโอกาสที่เกิดสนิมได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทองคำ นอกจากนี้เงินมีความต้านทานทางไฟฟ้าต่ำ ซึ่งส่งผลให้นำไฟฟ้าได้ดี สาเหตุหนึ่งที่ทองคำไม่นิยมนำมาทำหน้าสัมผัสให้กับสวิตช์ที่กินกำลังไฟฟ้าสูงนั้นก็คือ เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ผิวสัมผัสที่เท่ากันระหว่างเงิน จะพบว่าราคาของทองคำนั้นแพงกว่าอย่างเห็นได้ชัด

7.ช่องว่างในการติดตั้ง (Mounting hole)

ช่องว่างในการติดตั้งถือเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นรูของช่องที่ทำการเจาะ ความหนาของพาแนล ที่ติดตั้งและรูปแบบการประกอบ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้สามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากแคตตาล็อกสินค้าของแต่ละยี่ห้อ   สามารถศึกษาได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้

8-key-switch-selection
Selector Switch Mounting Hole φ22
แคตตาล็อกภาษาอังกฤษ สังเกตได้จาก
“Panel Cut Size”
แคตตาล็อกภาษาญี่ปุ่น สังเกตได้จาก
パネルカット寸法”
8-key-switch-selection8-key-switch-selection

8.อายุการใช้งานของสวิตช์ (life cycles)

อายุการใช้งานนับเป็นข้อสำคัญในการพิจารณา ในบางครั้ง การเลือกสวิตช์ ที่มีคุณภาพต่ำอาจจะช่วยประหยัดเงินให้กับโปรเจค ได้แต่การบำรุงรักษาและการเปลี่ยนสวิตช์อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า ในบางครั้งรูปแบบของสวิตช์ก็มีผลต่ออายุการใช้งานด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับ (momentary) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า สวิตช์แบบกดแล้วอยู่ตำแหน่งเดิม (maintained)  

การเลือกใช้สวิตช์นั้นมีปัจจัยมากมายที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น ใช้งานกับกระแสไฟฟ้ารูปแบบไหน โครงสร้างและรูปแบบการทำงาน, จำนวนของ pole และ throws, หน้าสัมผัสทางไฟฟ้า, รูปแบบการเชื่อมต่อ ช่องว่างในการติดตั้ง, วัสดุที่ใช้ผลิตหน้าสัมผัส, และอายุการใช้งาน  สุดท้ายนี้การเลือกสวิตช์นั้นไม่ใช่ว่าสวิตช์แพงจะดีเสมอไป แต่การเลือกใช้สวิตช์ที่เหมาะสมกับงาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ถือเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ตอบโจทย์ตามความต้องการมากที่สุด

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

No.คำศัพท์คันจิฮิรางานะคาตาคานะคำอ่าน
1 สวิตช์ (Switch) スィッチSu~it-chi

ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 5 / 5. คะแนนโหวต: 3

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
บุลวัชร์ (ป๋อม) เจริญยืนนาน
Engineering content writer ทำงานในแผนก New business development จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก KMITL มีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการออกแบบอยู่เสมอ

ค้นหารายการสินค้า​

เลือกดูสินค้า Switch เพิ่มเติมได้ที่นี่
Related Content

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google analytic

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง