Home » Technical » Mechanical » วิธีการติดตั้งตลับลูกปืน (Bearing)

วิธีการติดตั้งตลับลูกปืน (Bearing) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตลับลูกปืน (Bearing) คืออะไร

            ตลับลูกปืน (Bearing) นับได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเครื่องจักร โดยมีหน้าที่สำคัญ คือ คอยประคองการเคลื่อนที่แบบหมุน รองรับน้ำหนัก และลดแรงเสียดทานขณะเคลื่อนที่ ซึ่งเพื่อนๆ สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับตลับลูกปืนเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตลับลูกปืน คืออะไร

          ดูเผินๆ แล้ว ตลับลูกปืนเหมือนจะเป็นส่วนประกอบที่ใช้งานง่าย แต่จริงๆ แล้วตอนประกอบต้องระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่หากติดตั้งไม่ดีแล้ว อาจเสียหายได้โดยง่าย และอาจทำให้เครื่องจักรโดยรวมเสียหายได้เลยนะครับ

install-bearings-efficiency

วิธีการติดตั้งตลับลูกปืน (Bearing)

 การติดตั้งตลับลูกปืน จะต้องยึดแน่น 3 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางตามแนวรัศมีระหว่างเพลา (Shaft) กับตัวเสื้อ (Housing), ทิศทางตามแนวแกน (ทิศทางตามยาวของเพลา) และทิศทางตามเส้นรอบวง สำหรับการยึดแน่นในทิศทางตามแนวรัศมี และตามทิศทางเส้นรอบวงนั้น โดยพื้นฐานคือการเลือกระยะเผื่อความพอดีในการสวม (ศึกษาเพิ่มเติมใน “การเลือกค่าเผื่อการสวมของตลับลูกปืน” ) ส่วนการยึดแน่นทิศทางตามแนวแกนนั้นไม่สามารถยึดได้โดยใช้วิธี “สวมอัด” บทความนี้จึงขอแนะนำวิธีการยึดแน่นในทิศทางตามแนวแกนจากตัวอย่างการใช้งานจริง (ตาม【รูปที่ 1】)

 ในความเป็นจริงแล้ว การหมุนด้วยความเร็วรอบสูงบนเพลาของบอลสกรู จะทำให้แกนเพลาเกิดการยืดหดเนื่องจากความร้อนจากการเสียดสี จึงจำเป็นต้องป้องกันโดยใช้วิธีติดตั้งตลับลูกปืนทั้งสองด้าน แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีการติดตั้งตลับลูกปืนสำหรับใช้งานด้วยความเร็วรอบต่ำหรือปานกลางเท่านั้น

 ชิ้นส่วนที่ใช้ยึดตลับลูกปืน (Bearing)

 ชิ้นส่วนมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการยึดตลับลูกปืน ได้แก่

ชิ้นส่วนยึดตลับลูกปืนของ MISUMI

Bracket

ปลอกยึดตลับลูกปืน
สลักยึดตลับลูกปืน
แป้นเกลียวล็อค
แหวนคั่นตลับลูกปืน
ฝาปิดท้ายตลับลูกปืน
ปลอก/แหวนรอง

ตัวอย่างการติดตั้งตลับลูกปืน

ตัวอย่างที่ 1 วิธีการติดตั้งตลับลูกปืนที่มีชุดลูกกลิ้ง

วิธีการติดตั้งตลับลูกปืนที่มีชุดลูกกลิ้ง (Idler) ใช้สำหรับปรับจูนความตึงของสายพานไทม์มิ่ง (timing belt)

 • ติดตั้ง “ชุดลูกกลิ้ง(Idler)” ด้วย “สตัดปรับเกลียว (Cantilever Pin)” โดยในตัวอย่างนี้ เลือกใช้สตัดปรับเกลียวชนิดแป้นเกลียวล็อค
 • ใช้ “ปลอกยึดตลับลูกปืน” ในการยึดลูกกลิ้งของตลับลูกปืน
 • ตัวอย่างการใส่ “แหวนรอง” ที่ด้านในของปลอกยึด เพื่อช่วยให้มีพื้นที่พอสำหรับการขันแน่นสกรูสำหรับยึด “ปลอกยึดตลับลูกปืน”
 • เลือก “แหวนรอง” ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนอกพอดีกับเส้นรอบวงของวงแหวนด้านใน (Inner ring) ของตลับลูกปืน
install-bearings-efficiency
 วิธีการติดตั้งตลับลูกปืนที่มีชุดลูกกลิ้ง (Idler)
สำหรับใช้ปรับจูนความตึงของสายพานไทม์มิ่ง

ตัวอย่างที่ 2 การยึดลูกกลิ้งร่องตัว V โดยใช้ฝาปิดท้ายตลับลูกปืน

 • เลือกใช้ “สตัดปรับเกลียวแบบมีหน้าแปลนชนิดโบลท์ล็อค”
 • เลือกฝาปิดท้ายตลับลูกปืนตามขนาดเพลาฝั่งโบลท์ล็อคของสตัดปรับเกลียว
install-bearings-efficiency
การยึดลูกกลิ้งร่องตัว V โดยใช้ฝาปิดท้ายตลับลูกปืน

ตัวอย่างที่ 3 การยึดตลับลูกปืนรูปทรงตัว T กับชิ้นส่วนของระบบที่มีลูกเบี้ยว

ตัวอย่างนี้ เป็นการใช้ตัวยึดตลับลูกปืนรูปทรงตัว T จำนวน 2 ชิ้น ซึ่งยึดกับชิ้นส่วนของระบบที่มีลูกเบี้ยว (Cam Follower) ติดตั้งตรงปลายทั้งสองด้าน เพื่ออธิบายวิธีการยึดแน่นตลับลูกปืนในทิศทางตามแนวแกน

install-bearings-efficiency-10
ตัวอย่างการยึดตลับลูกปืนรูปทรงตัว T

ชิ้นส่วนที่ใช้ยึดแน่นตลับลูกปืน คือ ชิ้นส่วนทั้ง 3 ชิ้นที่มีเครื่องหมาย(*)

install-bearings-efficiency
 • ใส่แหวนรองโลหะที่ฝั่งแป้นเกลียวสำหรับยึดสตัดปรับเกลียว เพื่อรองรับผิวหน้าวงแหวนด้านในของตลับลูกปืน (Radial Bearing)
 • ใส่แหวนคั่นตลับลูกปืน ระหว่างตลับลูกปืนกับชิ้นส่วนเชื่อมต่อชุดเคลื่อนที่แบบหมุน เพื่อเสริมการเคลื่อนที่
 • ส่วนตัวยึดตลับลูกปืนอีกด้านหนึ่ง ให้ทำการยึดวงแหวนด้านในของตลับลูกปืนที่ปลายทั้งสองด้าน โดยใช้สตัดปรับเกลียว และ ฝาปิดท้ายตลับลูกปืน
install-bearings-efficiency

ตัวอย่างที่ 4 การยึดเพลาหมุน โดยใช้แป้นเกลียวล็อคกันหลวม ติดตั้งบนชุดตัวยึดตลับลูกปืน

 ชิ้นส่วนที่ใช้ยึดแน่นตลับลูกปืน คือ ชิ้นส่วนทั้ง 3 ชิ้นที่มีเครื่องหมาย (*)

install-bearings-efficiency

ตัวอย่างนี้ เป็นการยึดเพลาหมุน (Rotary Shaft) โดยใช้แป้นเกลียวล็อคกันหลวม ติดตั้งบนชุดตัวยึดตลับลูกปืน [ชนิดรูปทรงตัว T แบบคู่ (T-shape Double) หรือ ชนิดติดตั้งด้านใต้แบบคู่ (Bottom Mount Double Type)] ที่แป้นเกลียวล็อคกันหลวม ซึ่งมีชิ้นงานแผ่นทองแดงผสมและสกรูตัวหนอนเข้าคู่กัน ใช้แป้นเกลียวล็อคเป็นตัวป้องกันการคลายตัว โดยสวมชิ้นงานทองแดงผสมเข้าไปที่รูแป้นเกลียวกันหลวม แล้วขันเกลียวเพลาที่รูเกลียวล็อค ทำให้เกลียวเพลากินเข้าไปในเนื้อทองแดงผสมช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการคลายตัวออก

install-bearings-efficiency

 ตัวอย่างที่ 5 การใช้งานสลักยึดตลับลูกปืน

ตัวอย่างการใช้งานสลักยึดตลับลูกปืน โดยให้แป้นเกลียวล็อคกันหลวมยึดที่รอบนอกของวงแหวนด้านในตลับลูกปืน แล้วสวมปลอกยึดที่ด้านนอกของวงแหวนของตลับลูกปืนด้านในเพื่อยึดแน่นทั้งสองด้าน

install-bearings-efficiency

จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งตลับลูกปืน ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตัวอย่างการติดตั้งแต่ละรูปแบบ หวังว่าเพื่อน ๆ จะได้สาระความรู้เพิ่มเติมมากมาย จากบทความนี้ หากเพื่อนๆสนใจสินค้าตลับลูกปืนสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่ สุดท้ายนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมครับ 

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

No.คำศัพท์คันจิฮิรางานะคาตาคานะคำอ่าน
1 ตลับลูกปืนベアリングBea-rin-gu

ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 5 / 5. คะแนนโหวต: 2

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
Jullakarn (Ham) Ittirattana
ทำงานในแผนก New Business Development ของมิซูมิ จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิคส์จาก KMITL และปริญญาโทสาขา Intelligent mechanical system จาก Fukuoka institute of technology ประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์หลายปี ในการทำงานออกแบบเครื่องจักรที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีความสนใจในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ

ค้นหารายการสินค้า​

เลือกดูสินค้า Bearing เพิ่มเติมได้ที่นี่
Learning guide
bearing-subject

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google analytic

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง