Home » Technical » Tools » ดอกต๊าปเกลียว (Taps) คืออะไร

ดอกต๊าปเกลียว (Taps) คืออะไร มีการใช้งานอย่างไร

กระบวนการต๊าปเกลียว (Tapping process) เป็นกระบวนการสร้างเกลียวให้กับชิ้นงาน โดยการตัดหรืออัดเกลียวบนเนื้อวัสดุ เกลียวที่ได้จากกระบวนการต๊าป มักจะนำไปใช้ในการยึดชิ้นงาน ด้วยการหมุนเกลียวให้เข้ากันพอดีและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการนี้ก็คือ “ดอกต๊าปเกลียว” นั่นเอง

what-is-a-taps
ตัวอย่างดอกต๊าปที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม

ดอกต๊าปเกลียว (Taps) คืออะไร

ดอกต๊าปเกลียว คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเกลียวให้กับชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นเกลียว(M)metric ,เกลียว G ,เกลียว R และเกลียวชนิดอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเกลียวที่เกิดจากการต๊าปนั้นล้วนมีทั้งเกลียวใน และเกลียวนอก ในบทความนี้เราจะมาดูในส่วนของวิธีการต๊าปเกลียวด้านในกันครับ

what-is-a-taps
ดอกต๊าปเกลียวนอก (Thread taps)
what-is-a-taps
ดอกต๊าปเกลียวใ(Die taps)

กระบวนการต๊าปเกลียวภายใน มีกี่รูปแบบ ?

            กระบวนการต๊าปเกลียวภายใน มีด้วยกัน 2 รูปแบบดังนี้

1.รูปแบบอัด (roll taps หรือ thread forming taps )

ดอกต๊าปเกลียวประเภทนี้จะเน้นการใช้แรงอัดเกลียวเข้าไปที่เนื้อวัสดุ ทำให้ไม่มีเศษวัสดุตกค้างอยู่ในร่องของเกลียว ดอกต๊าปเกลียวประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุที่ไม่แข็งมาก อลูมิเนียม หรือเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เป็นต้น ซึ่งดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้จะเรียกกันว่า “ดอกต๊าปเกลียวรีด” เมื่อพิจารณาในส่วนของคุณสมบัติของวัสดุจะพบว่า เกรนของวัสดุถูกบีบอัดจนเกิดเป็นรูปร่างของเกลียว

what-is-a-taps
รูปร่างของดอกต๊าปเกลียวรูปแบบอัด
what-is-a-taps
grain ที่เกิดจากการขึ้นรูปเกลียวโดยใช้
ดอกต๊าปเกลียวรูปแบบอัด

2.รูปแบบตัดเฉือน (cutting taps)

ดอกต๊าปเกลียวประเภทนี้จะใช้วิธีการตัดเนื้อวัสดุทำให้เกิดเกลียวภายในรูของชิ้นงาน เมื่อพิจารณาในส่วนของคุณสมบัติของวัสดุจะพบว่า เกรนของวัสดุมีรูปร่างที่แตกต่างออกไปจากการใช้ดอกต๊าปเกลียวแบบรีด

what-is-a-taps
จากรูปจะเห็นว่ามีเศษวัสดุออกจากรูที่ทำการต๊าป
what-is-a-taps
grain ที่เกิดจากขึ้นรูปเกลียวโดย
ดอกต๊าปเกลียวรูปแบบตัดเฉือน

ข้อควรระวังในการเจาะรูเพื่อใช้งาน ดอกต๊าปเกลียว

ในการเจาะรูเพื่อใช้งานดอกต๊าปเกลียวรีดหรือแบบตัดเฉือน ต้องพิจารณาขนาดของรูเจาะเพราะ ใช้รูเจาะที่มีขนาดไม่เท่ากัน ในการเจาะรูชิ้นงานเพื่อใช้งานดอกต๊าปเกลียวรีด ต้องเจาะรูให้มีขนาดใหญ่กว่า รูของดอกต๊าปแบบตัดเฉือนเล็กน้อย เพื่อให้เนื้อวัสดุเกิดการอัดตัวจนเกิดเป็นรูปร่างเกลียวในขณะต๊าป 

ตัวอย่างเช่น ต้องการต๊าปเกลียว M3x 0.5

what-is-a-taps
ดอกต๊าปเกลียวรีด (roll taps )
what-is-a-taps
ดอกต๊าปเกลียวแบบตัดเฉือน (cutting taps)
ชนิดของดอกต๊าปขนาดของรูเจาะที่แนะนำ
ดอกต๊าปเกลียวรีด (roll taps )2.77 (สามารถดูได้จาก แคตตาล็อคแนะนำสินค้าของแต่ละผู้ผลิต)
ดอกต๊าปเกลียวแบบตัดเฉือน (cutting taps)2.5 (สามารถดูวิธีการคำนวณได้ในหัวข้อถัด)

วิธีการเรียกชื่อ ดอกต๊าปเกลียว รูปแบบตัดเฉือน

            ในการเรียกชื่อดอกต๊าปเกลียวรูปแบบตัดนั้น เรามักจะพบเจอคำศัพท์อยู่ 3 คำที่นิยมใช้กันดังนี้

what-is-a-taps

1.ดอกต๊าปเรียว (Taper) หมายถึง อุปกรณ์ต๊าปเกลียวชนิดนี้ จะมีปลายเกลียวที่เรียวอยู่ประมาณ 8-9 ฟัน

2.ดอกต๊าปตัวตาม (Plug) หมายถึง อุปกรณ์ต๊าปเกลียวชนิดนี้ จะมีปลายเกลียวที่เรียวอยู่ประมาณ 4-5 ฟันใช้เพื่อขยายขนาดของเกลียว ในบางครั้ง สามารถใช้ดอกต๊าปชนิดนี้แทน ดอกต๊าปเรียวได้

3.ดอกต๊าปตัวสุดท้าย (Bottom) หมายถึง อุปกรณ์ต๊าปเกลียวชนิดนี้ จะมีปลายเกลียวที่เรียวอยู่ประมาณ 1-2 ฟัน ใช้ทำเพื่อทำให้เกลียวมีฟันที่เสมอกัน  

ข้อควรระวังในการใช้งานดอกต๊าป

เมื่อเพื่อนๆ ใช้ดอกต๊าปเรียว เป็นลำดับแรกจะเห็นได้ว่ามีฟันที่ 8-9 ฟันที่ถูกลมคมเกลียว ซึ่งนั้นทำให้เกลียวด้านในนั้นฟันไม่เต็มเกลียว ควรใช้ดอกต๊าปตัวตามและตัวสุดท้ายต๊าปเพิ่ม เพื่อให้เกลียวที่ได้นั้น มีฟันที่สมบูรณ์และได้ระยะเกลียวตามที่ต้องการ

วิธีการคำนวณขนาดรูเจาะที่ใช้งานกับดอกต๊าปเกลียวรูปแบบตัดเฉือน

เพื่อนๆ สามารถดูตัวอย่างการคำนวณขนาดรูเจาะ พร้อมกับตารางแสดงขนาดรูเจาะก่อนการต๊าปเกลียว เพิ่มเติมได้ที่นี่

ขนาดของรูเจาะ =  ขนาดของดอกต๊าป – ระยะพิตซ์

ตัวอย่าง เช่น ต้องการต๊าปเกลียวขนาด M3 x 0.5 ต้องเจาะรูขนาดเท่าไหร่ ?

ขนาดของรูเจาะ =  ขนาดของดอกต๊าป (3) – ระยะพิตซ์ (0.5)

 ขนาดของรูเจาะ คือ 3 – 0.5 = 2.5 มิลลิเมตร

วิธีการใช้งานดอกต๊าปมือ

1.      พิจารณารูที่จะทำการต๊าปเกลียวว่า เป็นรูตัน (blind hole) หรือ รูทะลุ (through hole)
2.      เจาะรูตามขนาดที่ได้คำนวณไว้ตามสูตรข้างต้น ให้ได้ความลึกตามต้องการ
3.      ยึดชิ้นงานให้แน่น และตรวจสอบอีกครั้งว่าชิ้นงานจะไม่หมุนตามหากทำการต๊าปเกลียว
4.      เลือกใช้ดอกต๊าปให้เหมาะสมกับงาน ตัวอย่างเช่น รูตัน (blind hole) ควรเลือกดอกต๊าปที่มีการคายเศษออกทางด้านบน เพื่อไม่เศษวัสดุที่เกิดจากการต๊าปเกลียวอยู่ภายในของรูต๊าป
5.      ติดดอกต๊าปเข้ากับอุปกรณ์จับยึดในการหมุน และใส่ดอกต๊าปลงไปในรูที่ต้องการการทำเกลียว พร้อมทั้งตรวจสอบอีกครั้งว่า ดอกต๊าปต้องตั้งฉากกับชิ้นงานเท่านั้น
6.      หมุนดอกต๊าปตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา สลับกันไปเพื่อทำการคายเศษวัสดุที่เกิดจากการต๊าปเกลียว
7.      หยอดน้ำมันและทำความสะอาดรูเป็นระยะ
8.      เปลี่ยนดอกต๊าปเป็นดอกที่ 2 และ 3 ตามลำดับและทำซ้ำตามขั้นตอน 5-7
9.      ตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาด

จบไปแล้วนะครับสำหรับกระบวนการต๊าปเกลียวและชนิดของ ดอกต๊าป หวังว่าเพื่อน ๆ สามารถที่จะเลือกใช้งานดอกต๊าปเกลียวให้เหมาะสมกับงานได้มากยิ่งขึ้น ในบทความถัดไปเรามาจะไปดูในส่วนของรูปร่างและลักษณะของดอกต๊าปกันครับ สุดท้ายนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมครับ พบกันใหม่กับบทความที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

No.คำศัพท์คันจิฮิรางานะคาตาคานะคำอ่าน
1ดอกต๊าป (Tap)タップTap-pu

ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 4.8 / 5. คะแนนโหวต: 10

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
บุลวัชร์ (ป๋อม) เจริญยืนนาน
Engineering content writer ทำงานในแผนก New business development จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก KMITL มีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการออกแบบอยู่เสมอ

ค้นหารายการสินค้า​

เลือกดูสินค้า Drill tap เพิ่มเติมได้ที่นี่
Learning guide
taps-subject

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google analytic

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง