misumi technical center

Total Visited : 52140
Visited Today : 100

สารบัญ

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานดอกต๊าปเกลียว

บทความนี้เป็นเพียงคำแนะนำในการใช้งานดอกต๊าปเกลียวกับวัสดุที่ต้องการต๊าป ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป หากเป็นดอกต๊าปรูปแบบพิเศษนอกเหนือจากในบทความนี้เพื่อน ๆ สามารถปรึกษากับทางผู้ผลิตได้โดยตรงเพื่อให้ได้คำแนะนำที่ครบถ้วน

การต๊าปเกลียวต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ในการต๊าปเกลียวนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ต้องการต๊าป, สารเคลือบผิวดอกต๊าป, ขนาดของรูเจาะ, ทิศทางการคายเศษวัสดุ และอื่น ๆโดยในบทความนี้เราจะเน้นไปที่ส่วนของสารเคลือบผิวและตัวอย่างการใช้งานดอกต๊าปชนิดต่างๆ หากเพื่อนๆ ยังไม่รู้จักดอกต๊าปเกลียวมาก่อนเลย เราขอแนะนำให้เพื่อน ๆอ่านบทความนี้ก่อนนะครับ “ดอกต๊าปเกลียวคืออะไร

สารที่นิยมใช้ในการปรับปรุงพื้นผิวของดอกต๊าปเกลียว

การปรับปรุงพื้นผิวของโลหะ (surface treatment) คือ การปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น เพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงาน ทนต่อการขัดถู และการเสียดสี เป็นต้น เรามาดูสารที่นิยมใช้ในการปรับปรุงพื้นผิวของดอกสว่านที่นิยมใช้กันครับว่ามีอะไรบ้าง

ตัวอย่างสีของดอกต๊าปชนิดของสารเคลือบผิวคุณสมบัติ
how-to-use-tapBright finishedดอกต๊าปชนิดนี้จะมีสีเงิน ไม่มีการปรับปรุงคุณสมบัติของพื้นผิว เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
how-to-use-tapNitrideเพิ่มคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีและการขัดถู นอกจากนี้ยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวดอกต๊าป
ข้อควรระวัง เมื่อดอกต๊าปมีความแข็งมากขึ้นจะส่งผลดอกต๊าปสามารถหักได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ดอกต๊าปชนิดนี้ที่ความเร็วรอบสูง
how-to-use-tapTiN
(Titanium Nitriding)
ดอกต๊าปจะมีสีทอง สามารถใช้งานได้ที่อุณภูมิสูงถึง 600 องศาเซลเซียส
how-to-use-tapTiCN
(Titanium Carbonitriding)
ดอกต๊าปชนิดนี้จะมีสีเทาม่วง และมีคุณสมบัติเด่นคือลดแรงเสียดขณะต๊าปเกลียวซี่งดีกว่า TIN แต่ TICN สามารถทนอุณภูมิได้เพียง 400 องศาเซลเซียสเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งานดอกต๊าปเกลียวรูปแบบต่าง ๆ

บทความนี้เรามีตัวอย่างการใช้งานดอกต๊าปเกลียวรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงสารเคลือบผิวบนดอกต๊าป ที่เหมาะสำหรับวัสดุที่ต้องการทำเกลียว

1.ดอกต๊าปเกลียว แบบรีด (roll from tap)

ดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้ใช้วิธีการสร้างเกลียวโดยการอัดฟันเกลียวเข้าไปกับเนื้อวัสดุ ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงทำให้ไม่มีเศษวัสดุออกมาจากรูที่ทำการต๊าป นอกจากนั้นยังสามารถต๊าปเกลียวให้กับงานที่เป็นทั้งรูตันและรูทะลุได้ เหมาะสำหรับการใช้งานกับวัสดุเหนียว (ductile material) ข้อดีของการใช้งานดอกต๊าปเกลียวประเภทนี้ คือ ไม่มีเศษวัสดุออกมาจากรูต๊าป, มีความแข็งแรงสูง, เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

how-to-use-tap
ใข้งานกับรูเจาะทะลุ
how-to-use-tap
ใช้งานกับรูตัน
what-is-a-taps
ตัวอย่างของเกลียว
ที่เกิดจากการใช้ดอกต๊าปแบบรีด

2.ดอกต๊าปเกลียว แบบฟันตรง (straight fluted tap)

ดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้ไม่สามารถคายเศษออกจากรูเจาะที่มีความลึกมากได้ เหมาะสำหรับการใช้งานกับรูเจาะที่ตื้นหรือรูเจาะทะลุ นอกจากนี้เศษวัสดุที่คายออกมามีทั้งคายออกทางด้านบนและทางด้านล่างของรูเจาะ ดังภาพ

how-to-use-tap
วัสดุที่ใช้งานสารเคลือบผิวบนดอกต๊าปที่แนะนำ
เหล็กหล่อ (Cast iron)Nitride หรือ TIN
อลูมิเนียมหล่อ (Cast aluminum)Nitride
ทองเหลือง (Brass)Nitride

3.ดอกต๊าปเกลียว แบบปลายร่องเฉียง (spiral point)

ดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้ เศษที่เกิดจากการต๊าปเกลียวจะคายออกทางด้านล่างของรูเจาะ เหมาะสำหรับการใช้ต๊าปเกลียวให้กับชิ้นงานที่มีรูเจาะทะลุเท่านั้น ดังภาพ

how-to-use-tap
วัสดุที่ใช้งานสารเคลือบผิวบนดอกต๊าปที่แนะนำ
อลูมิเนียมอ่อน (คายเศษออกมาเป็นเส้นยาว)Bright finished หรือ TiN
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)Nitride หรือ TIN
ทองเหลือง (Brass)Bright หรือ TiCN

4.ดอกต๊าปร่องเกลียว มุมคายเศษ15゜(right hand spiral fluted tap with 15 ゜)

ดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้ มีทิศทางการคายเศษของวัสดุออกจากรูที่ทำการต๊าป นิยมใช้กับการต๊าปเกลียวให้กับรูปตัน (blind hole) โดยความลึกของรูต๊าปนั้นไม่ควรเกิน 1.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกต๊าปเกลียว ดังภาพ

how-to-use-tap

วัสดุที่ใช้งานสารเคลือบผิวบนดอกต๊าปที่แนะนำ
อลูมิเนียมอ่อน (คายเศษออกมาเป็นเส้นยาว)Bright finished หรือ TiN
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)Bright finished หรือ TIN
ทองเหลือง (Brass)Bright finished หรือ TiCN

5.ดอกต๊าปร่องเกลียว มุมคายเศษ 40゜(right hand spiral fluted tap with 40 ゜)

ดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้สามารถต๊าปเกลียวได้ที่ความลึกประมาณ 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกต๊าป ดังภาพ ซึ่งระยะความลึกของเกลียวนั้นขึ้นอยู่กับมุมคายเศษของดอกต๊าปเกลียว ยิ่งมีมุมคายเศษมากยิ่งสามารถต๊าปเกลียวได้ลึกยิ่งขึ้น

how-to-use-tap
วัสดุที่ใช้งานสารเคลือบผิวบนดอกต๊าปที่แนะนำ
อลูมิเนียมอ่อน (คายเศษออกมาเป็นเส้นยาว)Bright finished หรือ TiN
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)Bright finished หรือ TIN
วัสดุอ่อน (soft material)Bright finished

จบไปแล้วนะครับสำหรับสารเคลือบผิวบนดอกต๊าปเกลียว รวมไปถึงวิธีการใช้งานดอกต๊าปเกลียวในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อเพื่อน ๆ ทราบถึงวิธีการใช้งานและวิธีการเลือกดอกต๊าปแล้ว เพื่อน ๆ สามารถที่จะนำไปประยุกต์กับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อดอกต๊าปหรือการออกแบบกระบวนการผลิต สุดท้ายนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมครับ แล้วพบกันใหม่กับบทความที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

No.คำศัพท์คันจิฮิรางานะคาตาคานะคำอ่าน
1ดอกต๊าป (Tap)タップTap-pu

เลือกดูสินค้า Drill tap เพิ่มเติมได้ที่นี่
5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google analytic

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

หากต้องการบทความอื่นๆ
บอกเราได้ที่นี่

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง