Home » Technical » Tools » ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานดอก ต๊าปเกลียว

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานดอก ต๊าปเกลียว

บทความนี้เป็นเพียงคำแนะนำในการใช้งานดอก ต๊าปเกลียว และ ดอกต๊าปร่องเกลียว กับวัสดุที่ต้องการต๊าป ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป หากเป็นดอกต๊าปรูปแบบพิเศษนอกเหนือจากในบทความนี้เพื่อน ๆ สามารถปรึกษากับทางผู้ผลิตได้โดยตรงเพื่อให้ได้คำแนะนำที่ครบถ้วน

การต๊าปเกลียว ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ในการต๊าปเกลียวนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ต้องการต๊าป, สารเคลือบผิวดอกต๊าป, ขนาดของรูเจาะ, ทิศทางการคายเศษวัสดุ และอื่น ๆโดยในบทความนี้เราจะเน้นไปที่ส่วนของสารเคลือบผิวและตัวอย่างการใช้งานดอกต๊าปชนิดต่างๆ หากเพื่อนๆ ยังไม่รู้จักดอกต๊าปเกลียวมาก่อนเลย เราขอแนะนำให้เพื่อน ๆอ่านบทความนี้ก่อนนะครับ “ดอกต๊าปเกลียวคืออะไร

สารที่นิยมใช้ในการปรับปรุงพื้นผิวของดอก ต๊าปเกลียว

การปรับปรุงพื้นผิวของโลหะ (surface treatment) คือ การปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น เพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงาน ทนต่อการขัดถู และการเสียดสี เป็นต้น เรามาดูสารที่นิยมใช้ในการปรับปรุงพื้นผิวของดอกสว่านที่นิยมใช้กันครับว่ามีอะไรบ้าง

ตัวอย่างสีของดอกต๊าปชนิดของสารเคลือบผิวคุณสมบัติ
how-to-use-tapBright finishedดอกต๊าปชนิดนี้จะมีสีเงิน ไม่มีการปรับปรุงคุณสมบัติของพื้นผิว เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
how-to-use-tapNitrideเพิ่มคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีและการขัดถู นอกจากนี้ยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวดอกต๊าป
ข้อควรระวัง เมื่อดอกต๊าปมีความแข็งมากขึ้นจะส่งผลดอกต๊าปสามารถหักได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ดอกต๊าปชนิดนี้ที่ความเร็วรอบสูง
how-to-use-tapTiN
(Titanium Nitriding)
ดอกต๊าปจะมีสีทอง สามารถใช้งานได้ที่อุณภูมิสูงถึง 600 องศาเซลเซียส
how-to-use-tapTiCN
(Titanium Carbonitriding)
ดอกต๊าปชนิดนี้จะมีสีเทาม่วง และมีคุณสมบัติเด่นคือลดแรงเสียดขณะต๊าปเกลียวซี่งดีกว่า TiN แต่ TiCN สามารถทนอุณภูมิได้เพียง 400 องศาเซลเซียสเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งานดอกต๊าปเกลียวรูปแบบต่าง ๆ

บทความนี้เรามีตัวอย่างการใช้งานดอกต๊าปเกลียวรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงสารเคลือบผิวบนดอกต๊าป ที่เหมาะสำหรับวัสดุที่ต้องการทำเกลียว

1.ดอกต๊าปเกลียว แบบรีด (roll from tap)

ดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้ใช้วิธีการสร้างเกลียวโดยการอัดฟันเกลียวเข้าไปกับเนื้อวัสดุ ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงทำให้ไม่มีเศษวัสดุออกมาจากรูที่ทำการต๊าป นอกจากนั้นยังสามารถต๊าปเกลียวให้กับงานที่เป็นทั้งรูตันและรูทะลุได้ เหมาะสำหรับการใช้งานกับวัสดุเหนียว (ductile material) ข้อดีของการใช้งานดอกต๊าปเกลียวประเภทนี้ คือ ไม่มีเศษวัสดุออกมาจากรูต๊าป, มีความแข็งแรงสูง, เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

how-to-use-tap
ใข้งานกับรูเจาะทะลุ
how-to-use-tap
ใช้งานกับรูตัน
what-is-a-taps
ตัวอย่างของเกลียว
ที่เกิดจากการใช้ดอกต๊าปแบบรีด

2.ดอก ต๊าปเกลียว แบบฟันตรง (straight fluted tap)

ดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้ไม่สามารถคายเศษออกจากรูเจาะที่มีความลึกมากได้ เหมาะสำหรับการใช้งานกับรูเจาะที่ตื้นหรือรูเจาะทะลุ นอกจากนี้เศษวัสดุที่คายออกมามีทั้งคายออกทางด้านบนและทางด้านล่างของรูเจาะ ดังภาพ

how-to-use-tap
วัสดุที่ใช้งานสารเคลือบผิวบนดอกต๊าปที่แนะนำ
เหล็กหล่อ (Cast iron)Nitride หรือ TiN
อลูมิเนียมหล่อ (Cast aluminum)Nitride
ทองเหลือง (Brass)Nitride

3.ดอก ต๊าปเกลียว แบบปลายร่องเฉียง (spiral point)

ดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้ เศษที่เกิดจากการต๊าปเกลียวจะคายออกทางด้านล่างของรูเจาะ เหมาะสำหรับการใช้ต๊าปเกลียวให้กับชิ้นงานที่มีรูเจาะทะลุเท่านั้น ดังภาพ

how-to-use-tap
วัสดุที่ใช้งานสารเคลือบผิวบนดอกต๊าปที่แนะนำ
อลูมิเนียมอ่อน (คายเศษออกมาเป็นเส้นยาว)Bright finished หรือ TiN
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)Nitride หรือ TiN
ทองเหลือง (Brass)Bright หรือ TiCN

4.ดอกต๊าปร่องเกลียว มุมคายเศษ15゜(right hand spiral fluted tap with 15 ゜)

ดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้ มีทิศทางการคายเศษของวัสดุออกจากรูที่ทำการต๊าป นิยมใช้กับการต๊าปเกลียวให้กับรูปตัน (blind hole) โดยความลึกของรูต๊าปนั้นไม่ควรเกิน 1.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกต๊าปเกลียว ดังภาพ

how-to-use-tap

วัสดุที่ใช้งานสารเคลือบผิวบนดอกต๊าปที่แนะนำ
อลูมิเนียมอ่อน (คายเศษออกมาเป็นเส้นยาว)Bright finished หรือ TiN
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)Bright finished หรือ TiN
ทองเหลือง (Brass)Bright finished หรือ TiCN

5.ดอกต๊าปร่องเกลียว มุมคายเศษ 40゜(right hand spiral fluted tap with 40 ゜)

ดอกต๊าปเกลียวชนิดนี้สามารถต๊าปเกลียวได้ที่ความลึกประมาณ 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกต๊าป ดังภาพ ซึ่งระยะความลึกของเกลียวนั้นขึ้นอยู่กับมุมคายเศษของดอกต๊าปเกลียว ยิ่งมีมุมคายเศษมากยิ่งสามารถต๊าปเกลียวได้ลึกยิ่งขึ้น

how-to-use-tap
วัสดุที่ใช้งานสารเคลือบผิวบนดอกต๊าปที่แนะนำ
อลูมิเนียมอ่อน (คายเศษออกมาเป็นเส้นยาว)Bright finished หรือ TiN
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)Bright finished หรือ TiN
วัสดุอ่อน (soft material)Bright finished

จบไปแล้วนะครับสำหรับสารเคลือบผิวบนดอกต๊าปเกลียว รวมไปถึงวิธีการใช้งานดอกต๊าปเกลียวในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อเพื่อน ๆ ทราบถึงวิธีการใช้งานและวิธีการเลือกดอกต๊าปแล้ว เพื่อน ๆ สามารถที่จะนำไปประยุกต์กับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อดอกต๊าปหรือการออกแบบกระบวนการผลิต หากเพื่อนๆ สนใจสินค้าดอกต๊าปเกลียวคุณภาพสูงสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ที่นี่ สุดท้ายนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมครับ แล้วพบกันใหม่กับบทความที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

No.คำศัพท์คันจิฮิรางานะคาตาคานะคำอ่าน
1ดอกต๊าป (Tap)タップTap-pu

ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 5 / 5. คะแนนโหวต: 5

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
บุลวัชร์ (ป๋อม) เจริญยืนนาน
Engineering content writer ทำงานในแผนก New business development จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก KMITL มีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการออกแบบอยู่เสมอ

ค้นหารายการสินค้า​

เลือกดูสินค้า Drill tap เพิ่มเติมได้ที่นี่
Learning guide
taps-subject

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google analytic

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง