Home » Technical » Mechanical » รู้จักกับระบบลำเลียงในอุตสาหกรรม

ระบบลำเลียง (Conveyor System) คืออะไร

ระบบลำเลียง (Conveyor System) คือระบบที่ใช้สำหรับลำเลียง ขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยสามารถใช้งานได้ทั้งในแนวราบและแนวต่างระดับ ซึ่งปัจจุบันระบบลำเลียงมีความสำคัญและจำเป็นมากในอุตสาหกรรมทุกขนาด เนื่องจากเป็นระบบที่มีความเรียบง่ายแต่ให้ประสิทธิภาพสูง ทำให้เกิดผลดีกับกระบวนการผลิตในหลายๆด้าน เช่น ประหยัดเวลา เพิ่มปริมาณการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยคน และเป็นพื้นฐานในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติอีกด้วย

ตัวอย่างการใช้งานระบบลำเลียงในอุตสาหกรรม
ตัวอย่างการใช้งานระบบลำเลียงในอุตสาหกรรม

ส่วนประกอบหลักของระบบลำเลียงมีอะไรบ้าง

หลังจากได้รู้ความหมายและความสำคัญของระบบลำเลียงมาแล้ว สิ่งที่ต้องรู้ต่อไปคือ ส่วนประกอบหลักของระบบลำเลียงนั้นมีอะไรบ้าง แต่ล่ะส่วนนั้นมีหน้าที่อย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าระบบลำเลียงแต่ล่ะประเภทจะดูต่างกันแต่ก็มักจะมีส่วนประกอบหลักที่จำเป็นต่อระบบคล้ายๆกัน ดังนี้

ส่วนประกอบหลักของระบบลำเลียง
ส่วนประกอบหลักของระบบลำเลียง
ตัวอย่างส่วนควบคุมของระบบลำเลียง
ตัวอย่างส่วนควบคุมของระบบลำเลียง

1.ส่วนโครงสร้าง (Structure/Frame Unit)

โครงสร้างของระบบลำเลียงเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่มีหน้าที่ในการรับแรงหรือรับน้ำหนักบรรทุกของสิ่งของรวมถึงน้ำหนักของส่วนประกอบอื่นๆ โดยมักทำจากเหล็ก สเตนเลสหรืออลูมิเนียม ซึ่งในการออกแบบโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงพอหรือไม่ได้มาตฐานก็อาจส่งผลเสียในกระบวนการลำเลียงได้นั่นเอง

ขาสายพานลำเลียงแบบอลูมิเนียมโปรไฟล์แบรนด์ MISUMI
ขาสายพานลำเลียงแบบท่อเหล็ก
แบรนด์ MISUMI

2.ส่วนต้นกำลัง (Power Unit)

ส่วนต้นกำลัง คือส่วนที่ใช้ในการขับเคลื่อนระบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าและมักใช้งานร่วมกับระบบทดกำลังเพื่อให้ได้ค่าแรงบิดหรือความเร็วตามที่ต้องการ ซึ่งการทดกำลังอาจจะใช้เป็น ชุดเกียร์ทด ชุดพูลเล่ย์สายพาน หรือชุดเฟืองโซ่ เป็นต้น

มอเตอร์เกียร์แบรนด์ MISUMI
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์สำหรับทดกำลัง
แบรนด์ MISUMI
เฟืองโซ่สำหรับทดกำลัง
แบรนด์ MISUMI

3.ส่วนลำเลียง (Conveyor Unit)

ส่วนลำเลียงเป็นส่วนที่ใช้ในการบรรทุกหรือนำพาให้สิ่งของเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยส่วนลำเลียงแต่ล่ะประเภทก็จะใช้ชุดขับหรือชุดส่งผ่านการเคลื่อนที่แตกต่างกันไป ซึ่งชุดขับก็จะชื่อมต่อกับส่วนต้นกำลัง ส่วนลำเลียงที่นิยมใช้มีหลายประเภท เช่น ลูกกลิ้ง โซ่ลำเลียง สายพานลำเลียง เป็นต้น

ลูกกลิ้งลำเลียง แบรนด์ MISUMI
สายพานลำเลียง แบรนด์ MISUMI

4.ส่วนควบคุม (Control Unit)

ส่วนควบคุม คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้ในการเปิด-ปิด หรือสั่งการระบบลำเลียง สำหรับระบบง่ายๆทั่วไปอาจมีเพียงอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นที่ใช้ในการควบคุม เช่น เบรกเกอร์ แมกเนติก รีเลย์ และสวิทซ์เปิด-ปิด เป็นต้น แต่เมื่อระบบมีการใช้เซ็นเซอร์ อุปกรณ์วัดค่าต่างๆ หรือทำงานร่วมกับระบบออโตเมชั่นอื่นๆ ส่วนควบคุมก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย

กล่องควบคุมหรือตู้ไฟ แบรนด์ MISUMI
ชุดรีเลย์ แบรนด์ MISUMI
สวิทซ์หยุดฉุกเฉิน แบรนด์ MISUMI

ประเภทของระบบลำเลียงที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม

ระบบลำเลียงที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมมีอยู่มากมายหลายประเภทซึ่งก็จะมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับน้ำหนักสิ่งของ ชนิดสิ่งของหรือวัสดุที่ต้องการลำเลียง รูปแบบเฉพาะตามกระบวนการผลิต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้งาน เป็นต้น เรามาดูกันว่าระบบลำเลียงที่เห็นได้ทั่วไปใน อุตสาหกรรมนั้้นมีประเภทอะไรบ้าง

ระบบลำเลียงแบบสายพาน (Belt Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบสายพาน เป็นระบบลำเลียงที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด โดยจะมีสายพานเป็นตัวลำเลียงหรือขนถ่ายสิ่งของ สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบเนื่องจากตัวสายพานมีชนิดให้เลือกมากมาย เช่น สายพาน PVC หรือ PU (PVC/PU Belt) สายพานยางดำ (Rubber Belt) สายพานลวดถัก (Wire Mesh Belt) หรือสายพานพลาสติก (Modular Belt) เป็นต้น เหมาะกับใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะลำเลียงอาหาร ชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆที่มีน้ำหนักไม่มากเกินไป

ระบบลำเลียงแบบสายพานพียู (PU Belt)
ระบบลำเลียงแบบสายพานพียู (PU Belt)
ระบบลำเลียงแบบสายพานพลาสติก (Modular Belt)
ระบบลำเลียงแบบสายพานพลาสติก (Modular Belt)

ระบบลำเลียงแบบโซ่ (Chain Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบโซ่ คือระบบที่ลำเลียงโดยใช้โซ่ในการรับน้ำหนักบบรรทุก สามารถใช้กับงานที่มีน้ำหนักมากๆหรือมีขนาดใหญ่ได้ ในอุตสาหกรรมก็จะมีรูปแบบของการลำเลียงโดยโซ่หลายแบบตามลักษณะการใช้งาน เช่น การลำเลียงแนวราบซึ่งจะวางสิ่งของบนโซ่โดยตรงอาจใช้แนวโซ่มากกว่า 2 แนว หรือบางแบบจะบรรทุกสิ่งของบนแผ่นโลหะที่ยึดระหว่างแนวโซ่ เรียกว่า โซ่ลำเลียงแบบแผ่นระนาด (Slat Chain Conveyor) นอกจากนี้จะมีโซ่ลำเลียงในลักษณะการแขวน (Trolley Conveyor หรือ Overhead Conveyor) ซึ่งจะใช้โซ่ลักษณะพิเศษที่มีล้อหรือโรลเลอร์เพื่อให้ลากตัวแขวนงานไปตามรางได้ นิยมใช้กับงานที่มีความต่อเนื่องเป็นวงรอบเช่น ไลน์ชุบสี EDP ไลน์ล้างผิวชิ้นงาน หรือในอุตสาหกรรมอาหารบางประเภท เป็นต้น

ระบบลำเลียงแบบโซ่แนวราบ (Chain Coveyor)
ระบบลำเลียงแบบโซ่แนวราบ (Chain Conveyor)
ระบบลำเลียงแบบโซ่แขวน (Trolley / Overhead Conveyor)
ระบบลำเลียงแบบโซ่แขวน (Trolley / Overhead Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง เป็นอีกหนึ่งระบบลำเลียงที่นิยมใช้ โดยสิ่งของจะถูกลำเลียงไปบนลูกกลิ้งที่เรียงต่อกันหลายๆอัน มีทั้งแบบลูกกลิ้งโลหะ พลาสติก โลหะเคลือบยาง หรืออาจเป็นลูกล้อก็ได้เช่นกัน ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้งสามารถใช้งานได้ในแนวตรง ลาดเอียง หรือเข้าโค้ง แบ่งได้ 2 ชนิดคือ ชนิดที่ไม่มีตัวขับ (Free Roller Conveyor) ชิ้นงานจะเคลื่อนที่ได้โดยมีแรงผลักหรือแรงส่งจากคนงานหรือจากกระบวนการผลิตก่อนหน้า ทำให้ชิ้นงานเลื่อนไปบนลูกกลิ้งซึ่งหมุนอย่างอิสระ และชนิดที่มีตัวขับ (Drive Roller Convey) ลูกกลิ้งแต่ล่ะตัวจะถูกขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ซึ่งส่งผ่านกำลังไปตามโซ่หรือสายพานที่เชื่อมต่อกันแบบอนุกรมระหว่างลูกกลิ้ง ทำให้ชิ้นงานสามารถเคลื่อนที่ไปได้ การใช้งานระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง เช่น งานคลังสินค้า อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตทั่วๆไป

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้งมีตัวขับ (Drive Roller Conveyor)
ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้งมีตัวขับ (Drive Roller Conveyor)
ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้งไม่มีตัวขับ (Free Roller Conveyor)
ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้งไม่มีตัวขับ (Free Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบสกรู (Screw Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบสกรู ใช้หลักการหมุนของใบสกรู (Screw Flights) เป็นตัวส่งแรงเพื่อดันให้วัสดุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามราง โดยส่วนใหญ่จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ระบบลำเลียงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการขนถ่ายวัสดุที่มีปริมาณมากหรือวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผลิตจำพวก ของเหลว วัสดุที่มีความเป็นเม็ด ก้อน หรือเกล็ด รวมถึงวัสดุแบบผงต่างๆ ซึ่งสกรูลำเลียงนั้นจะมีใบสกรูหลายๆแบบให้เลือกใช้งานตามลักษณะของวัสดุที่ต้องการขนถ่ายรวมถึงทิศทางที่จะใช้ลำเลียง เช่น ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิทช์มาตรฐาน ใบสกรูแบบไม่มีเพลา และใบสกรูแบบเรียวระยะพิทช์มาตรฐาน เป็นต้น ระบบลำเลียงแบบสกรูนิยมใช้ในการลำเลียงวัตถุดิบอาหาร วัตถุดิบทางการเกษตร เม็ดพลาสติก เศษโลหะเล็กๆ เป็นต้น

ระบบลำเลียงแบบสกรู (Screw Conveyor)
ระบบลำเลียงแบบสกรู (Screw Conveyor)
ระบบลำเลียงแบบสกรู (Screw Conveyor)
ระบบลำเลียงแบบสกรู (Screw Conveyor)

สำหรับบทความ รู้จักกับระบบลำเลียงในอุตสาหกรรม ก็จบเพียงเท่านี้ หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการตัดสินใจเลือกใช้งานระบบลำเลียงได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด บทความถัดไปจะเป็นเรื่องอะไร รอติดตามกันได้เลย

ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 5 / 5. คะแนนโหวต: 1

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
Technical Center Team

ค้นหารายการสินค้า​

เลือกดูสินค้า ระบบลำเลียง (Conveyor System) เพิ่มเติมได้ที่นี่
No data was found

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google analytic

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง