Home » Technical » Mechanical » หน้าแปลน (flange) คืออะไร

หน้าแปลนคืออะไร มีมาตรฐานการเลือกอย่างไรบ้าง

หน้าแปลน (flange)

     หน้าแปลน (flange) จัดว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของงานระบบท่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างปลายท่อกับปลายท่อ หรือระหว่างท่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ

มาตรฐานหน้าแปลน

         มาตรฐานของหน้าแปลนนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการใช้งาน เพราะว่าหน้าแปลนแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกัน เช่น ขนาดและความสามารถในการรับแรงดันที่ไม่เท่ากัน ในส่วนของการประกอบนั้น หน้าแปลนที่มาตรฐานไม่ตรงกันก็จะไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้

มาตรฐานของหน้าแปลนมีทั้งหมด 3 ชนิดดังนี้

  1.ANSI (American National Standard Institute) – อเมริกา
   2.DIN (Deutsches Institut für Normung) – เยอรมัน, ยุโรป
   3.JIS (Japanese Industrial Standard) – ญี่ปุ่น, เอเชีย

1. มาตรฐาน ANSI จะแบ่งช่วงความดันในหน่วย PSI

  ● ANSI 150 คือ หน้าแปลนที่สามารถทนต่อแรงดันได้ 150 psi
  ● ANSI 300 คือ หน้าแปลนที่สามารถทนต่อแรงดันได้ 300 psi

2. มาตรฐาน DIN แบ่งช่วงความดันในหน่วย bar

   ● PN 6 คือ หน้าแปลนที่สามารถทนต่อแรงดันได้ 6 bar
   ● PN 10 คือ หน้าแปลนที่สามารถทนต่อแรงดันได้ 10 bar
   ● PN 16 คือ หน้าแปลนที่สามารถทนต่อแรงดันได้ 16 bar

3. มาตรฐาน JIS แบ่งช่วงความดันในหน่วย kgf/cm

   ● JIS 5K คือหน้าแปลนที่สามารถทนต่อแรงดัน 5 kgf/cm2 (หรือ 5 bar)
   ● JIS 10K คือหน้าแปลนที่สามารถทนต่อแรงดัน 10 kgf/cm2 (หรือ 10 bar)
   ● JIS 16K คือหน้าแปลนที่สามารถทนต่อแรงดัน 16 kgf/cm2 (หรือ 16 bar)
   ● JIS 20K คือหน้าแปลนที่สามารถทนต่อแรงดัน 20 kgf/cm2 (หรือ 20 bar)

ประเภทของหน้าแปลน

1. หน้าแปลนคอเชื่อม (weld neck flange)

จะมีลักษณะเด่นบริเวณช่องตรงกลาง (bore) จะมีคอท่อยื่นออกมาคล้ายกรวยทำให้เวลาเชื่อมเข้ากับปลายท่อเมื่อมีแรงดันมากระทบหน้าแปลน คอเชื่อมจะเกิดการถ่ายโอนแรงดันไปที่เส้นท่อได้ทันที ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหน้าแปลนเชื่อมที่ใช้งานกับระบบท่อแรงดันสูงได้ดี ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้กับงานระบบท่อที่มีขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เป็นต้น

flange-standard-selection
หน้าแปลนคอเชื่อม
(weld neck flange)

2. หน้าแปลนสลิปออน (slip on flange)

    มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะทรงกลมที่มีรูตรงกลาง (bore) และมีส่วนคอท่อยื่นขึ้นมาเล็กน้อย ด้านในช่องของหน้าแปลนชนิดนี้จะเป็นแบบเรียบ ทำให้เวลาติดตั้งจำเป็นต้องทำการเชื่อมในแนวฉาก (fillet weld) ทั้งภายนอกและภายในให้แน่นหนา จึงเหมาะสำหรับใช้กับระบบท่อแรงดันต่ำและมีอุณหภูมิปานกลาง

flange-standard-selection
หน้าแปลนสลิปออน
(slip on flange)

3. หน้าแปลนเกลียว (threaded flange)

    หน้าแปลนชนิดนี้ช่องตรงกลางแผ่น (bore) มีลักษณะเป็นเกลียวในทำให้การประกอบหมุนเข้ากับปลายท่อที่เป็นเกลียวนอก สามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องมีการเชื่อมไฟฟ้า มีคุณสมบัติต้านทานแรงดึง ทนทานต่อน้ำมันและก๊าซ อีกทั้งยังสามารถติดตั้งในบริเวณที่มีเชื้อเพลิงได้อย่างปลอดภัย จึงเป็นที่นิยมใช้กับท่อขนาดเล็กสำหรับแรงดันและอุณหภูมิต่ำ เช่น ระบบท่อประปาหรือระบบท่ออากาศ เป็นต้น

flange-standard-selection
หน้าแปลนเกลียว
(threaded flange)

4.หน้าแปลนบอด (blind flange)

เป็นลักษณะหน้าแปลนแผ่นโลหะทรงกลม ไม่มีช่องตรงกลาง (bore) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยปิดกั้นหรือหยุดของเหลวและสารต่างๆ ที่อยู่ภายในไม่ให้รั่วไหลออกมาได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสำหรับใช้เชื่อมปิดให้กับงานระบบท่อขนส่งและถังความดันต่างๆ เพื่อให้สามารถทำการทดสอบแรงดันหรือซ่อมบำรุงท่อได้ง่ายขึ้น

flange-standard-selection
หน้าแปลนบอด
(blind flange)

5. หน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ต (socket weld flange)

มีลักษณะคล้ายกับหน้าแปลนสลิปออนแต่จะมีส่วนแตกต่างกันตรงที่ด้านในช่อง (bore) สำหรับใส่ท่อจะมีบ่ายื่นออกมา ทำให้สามารถติดตั้งได้โดยการเชื่อมในแนวฉาก (fillet weld) เฉพาะภายนอกเท่านั้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยล็อกหน้าแปลนเชื่อมกับปลายท่อได้ดี ประหยัดเวลาในการติดตั้ง และช่วยให้การไหลของเหลวหรือก๊าซเป็นไปอย่างราบรื่น จึงเหมาะสำหรับใช้กับท่อขนาดเล็กที่มีแรงดันสูง

flange-standard-selection
หน้าแปลนเชื่อมซ็อกเก็ต
(socket weld flange)

6.หน้าแปลนแลปจอยท์ (lap joint flange)

เป็นหน้าแปลนที่มีอุปกรณ์ 2 ชิ้นใช้งานร่วมกัน ได้แก่ แผ่นหน้าแปลนและสตับเอ็นด์ (stub end) ซึ่งสตับเอ็นด์จะมีลักษณะเป็นคอท่อสั้นและใช้เชื่อมเข้ากับปลายท่อและเป็นส่วนที่ใช้สวมเข้ากับแผ่นหน้าแปลน ทำให้หน้าแปลนสามารถขยับหรือหมุนได้ตามต้องการ และช่วยให้การติดตั้งขันยึดโบลท์และน็อตของหน้าแปลนเชื่อมเข้ากับระบบท่อต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับใช้กับงานระบบท่อที่มีการถอดเข้า-ออกบ่อยครั้งเพื่อทำการตรวจสอบ

flange-standard-selection

7. หน้าแปลนสี่เหลี่ยม (square flange)

หน้าแปลนสี่เหลี่ยม (square flange) มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีช่องวงกลมตรงกลาง (bore) และรอบแผ่นถูกเจาะรูจำนวน 4 รู สำหรับนำโบลท์และน็อตยึดหน้าแปลนสองหน้าเข้ากันได้อย่างแน่นหนา มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อน ทนต่ออุณหภูมิสูง และสารเคมีได้ดี จึงเหมาะสำหรับใช้กับงานระบบท่อไฮดรอลิกที่มีแรงดันปานกลาง-แรงดันสูง เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ งานก่อสร้าง เป็นต้น

flange-standard-selection
หน้าแปลนสี่เหลี่ยม
(square flange)

จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับหน้าแปลน (flange) แต่ละชนิด รวมไปถึง มาตรฐานหน้าแปลน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม สุดท้ายนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมครับ 

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

No.คำศัพท์คันจิฮิรางานะคาตาคานะคำอ่าน
1หน้าแปลน (flange)フランジFu-ran-ji


    


ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 4.9 / 5. คะแนนโหวต: 15

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
บุลวัชร์ (ป๋อม) เจริญยืนนาน
Engineering content writer ทำงานในแผนก New business development จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก KMITL มีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการออกแบบอยู่เสมอ

ค้นหารายการสินค้า​

เลือกดูสินค้า หน้าแปลน เพิ่มเติมได้ที่นี่
No data was found

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google analytic

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง