misumi technical center

Total Visited : 72744
Visited Today : 33

ดอกกัด (End mill) คืออะไร ? ฉบับพื้นฐานเข้าใจง่าย

การขึ้นรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรม มีกระบวนการหลายรูปแบบ เช่น กระบวนการเจาะรูโดยใช้ดอกสว่าน, การทำเกลียวโดยใช้ดอกต๊าปเกลียว อีกหนึ่งกระบวนการสำคัญนั่นก็คือ กระบวนการกัดชิ้นงาน (milling process) โดยเครื่องมือที่นิยมใช้กันนั้นก็คือ “ดอกกัด (End mill) หรือดอกมิลลิ่ง” ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของดอกกัด และตัวอย่างการใช้งานดอกกัดรูปแบบต่างๆ กันครับ

ดอกกัด (End mill) คืออะไร ?

ดอกกัด (End mill) คือ เครื่องมือตัดเฉือนชนิดหนึ่งที่มีทั้ง ฟันคมกัดบริเวณปลายของเครื่องมือตัด (end cutting tooth) และฟันคมกัดในแนวรัศมี (radial cutting tooth) โดยการทำงานของดอกกัดนั้น จะถูกหมุน (rotating) ด้วยความเร็วสูงและเคลื่อนที่ (travel or feed) ไปพร้อมกันตามแนวระดับ เพื่อทำการกัดชิ้นงานให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ

what-is-end-mill-osg
ตัวอย่าง ส่วนประกอบที่สำคัญของดอกกัด (end mill)
End-mill-working
ตัวอย่างการใช้งานของดอกกัด

ทำไมถึงต้องใช้ดอกกัด ?

ดอกกัด มีไว้สำหรับใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การปรับผิวชิ้นงาน, การเจาะ, การกัดร่อง และสามารถกัดชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ โดยรูปร่างของชิ้นงานนั้นขึ้นอยู่กับรูปทรงและจำนวนฟันของดอกกัด ตัวอย่างชิ้นงานที่ถูกขึ้นรูปด้วยกระบวนการกัด เช่น ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (core and cavity), จิ๊ก (jig) เป็นต้น

what-is-end-mill-osg
ตัวอย่างชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการกัด
(milling process)
what-is-end-mill-osg
ตัวอย่างการใช้ดอกกัดขึ้นรูปชิ้นงาน ด้วยกระบวนการกัด

ดอกกัดสามารถกัดชิ้นงาน แบบไหนได้บ้าง

การขึ้นรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรมนั้นมีดอกกัดให้เลือกใช้งานมากมาย ในบทความนี้เราจะยกตัวอย่าง การใช้งานดอกกัดแต่ละชนิด เพื่อให้เพื่อนๆ ได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าดอกกัดชนิดไหน มีไว้สำหรับขึ้นรูปชิ้นงานแบบใด

what-is-end-mill-osg
เจาะชิ้นงาน
what-is-end-mill-osg
ใช้สำหรับกัดร่อง
what-is-end-mill-osg
ใช้กัดผิวโค้ง
what-is-end-mill-osg
กัดผิวด้านข้างให้เรียบ
what-is-end-mill-osg
ใช้กัดผิวให้มีเอียง

ส่วนประกอบหลักของดอกกัด

ส่วนประกอบของดอกกัดที่สำคัญมีดังนี้

what-is-end-mill-osg
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอกกัด (End mill)
 1. เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกกัด (Diameter) : มีไว้สำหรับบอกขนาดของดอกกัด
 2. ร่องคายเศษ (Flute): มีไว้สำหรับคายเศษที่เกิดจากกระบวนการขึ้นรูป ตัวอย่าง เช่น 2 ร่อง, 3 ร่อง, 4 ร่อง เป็นต้น
 3. ความยาวคมตัด (Length of cut) : มีไว้สำหรับบอกระยะลึกสุด ที่สามารถกัดชิ้นงานได้ของดอกกัดชิ้นนี้
 4. ก้านจับ (Shank) : มีไว้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จับยึดก่อนประกอบเข้ากับเครื่องจักร CNC ,เครื่อง milling เช่น collect ,chuck เป็นต้น
 5. เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจับ (Shank diameter): มีไว้สำหรับบอกขนาดของก้านจับ เพื่อให้สามารถเลือกขนาดของ collect หรือ chuck ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน

ลักษณะของดอกกัด

แบ่งตามลักษณะ และจำนวนของคมตัดของดอกกัด

คมกัดถึงศูนย์กลาง

what-is-end-mill-osg
ตัวอย่างดอกกัดที่มีคมกัดตัดผ่านจุดศูนย์กลาง

ดอกกัดที่มีคมกัดถึงจุดศูนย์กลาง สามารถกัดชิ้นงานได้ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการเจาะรูให้กับชิ้นงานได้อีกด้วย

คมกัดไม่ถึงศูนย์กลาง

what-is-end-mill-osg
ตัวอย่างดอกกัดที่มีรูที่จุดศูนย์กลาง

ดอกกัดที่มีรูตรงกลาง สามารถใช้กัดชิ้นงานได้ตามแนวราบเท่านั้น

แบ่งตามลักษณะส่วนหัวของดอกกัด

สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบดังนี้

ดอกกัด-Square end
หัวเหลี่ยม (Square end)

มึมุมเว้าเพื่อลดแรงต้านในการตัด

ดอกกัด-Ball end
หัวบอล (Ball end)

หัวกัดมีลักษณะกลมทั้งหมด

ดอกกัด-End radius
หัวชนิดรัศมี (End radius)

ปลายของหัวกัดมีการทำ
รัศมีบางส่วน

ดอกกัด-T-slot
หัวกัดร่อง (T-slot)

ดอกกัดมีลักษณะเป็นรูปตัว T

ตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้ดอกกัดแต่ละชนิดขึ้นรูป

ดอกกัด-Square end
ตัวอย่างชิ้นงานที่ถูกกัดด้วย
ดอกกัด หัวเหลี่ยม (Square end)
ดอกกัด-Ball-end
ตัวอย่างชิ้นงานที่ถูกกัดด้วย
ดอกกัด หัวบอล (Ball end)
ดอกกัด-End radius
ตัวอย่างชิ้นงานที่ถูกกัดด้วย
ดอกกัด หัวชนิดรัศมี (End radius)
ดอกกัด-T-slot
ตัวอย่างชิ้นงานที่ถูกกัดด้วย
ดอกกัด หัวกัดร่อง (T-slot)

แบ่งตามรูปร่างคมกัดด้านข้างของดอกกัด

คมกัดด้านข้าง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความเรียบผิวของชิ้นงาน หากเราพิจารณาตามประเภทของการกัดขึ้นรูป สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1.การกัดชิ้นงานแบบหยาบ ใช้สำหรับตัดเฉือนชิ้นงานส่วนเกินออกในปริมาณมาก โดยไม่คำนึงถึงผิวของชิ้นงาน เพียงแต่กัดให้ได้ขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการ
2.การกัดชิ้นงานแบบละเอียด ใช้สำหรับการปรับผิวชิ้นงานให้มีความเรียบในระดับหนึ่ง ก่อนจะส่งไปยังกระบวนการถัดไป

1.กัดผิวชิ้นงานแบบหยาบ

ดอกกัดที่ใช้สำหรับกัดชิ้นงานแบบหยาบ จะเห็นได้ว่า คมกัดด้านข้างจะมีลักษณะเป็นร่องฟัน ซึ่งมีความถี่ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น

คมกัดด้านข้าง แบบฟันหยาบ (Roughing flute)
what-is-end-mill-osg-ดอกกัด
คมกัดด้านข้างแบบฟันหยาบ
what-is-end-mill-osg

เหมาะสำหรับกัดวัสดุทั่วไป เช่น อลูมิเนียม เศษวัสดุที่ออกมาจะมีขนาดเล็ก
และสั้นผิวของชิ้นงานที่ถูกกัดจะมีความหยาบสูง

คมกัดด้านข้าง แบบฟันละเอียด (Roughing fine pitch flute)
what-is-end-mill-osg-ดอกกัด
คมกัดด้านข้างแบบฟันละเอียด

what-is-end-mill-osg

มีการใช้งานคล้ายกับดอกกัดที่มีคมกัดด้านข้าง แบบฟันหยาบ เพียงแต่ดอกกัดรูปแบบนี้ใช้สำหรับกัดวัสดุที่มีความแข็งสูง เช่น สเตนเลส เศษวัสดุที่ออกมาจะมีขนาดเล็ก

คมกัดด้านข้าง แบบฟันไม่สม่ำเสมอ (Roughing and finishing flute)
what-is-end-mill-osg-ดอกกัด
คมกัดด้านข้าง
แบบฟันไม่สม่ำเสมอ

what-is-end-mill-osg

ใช้กัดชิ้นงาน ให้ได้ผิวกึ่งหยาบกึ่งละเอียด (medium finished)
เศษวัสดุที่ออกมาจะมีขนาดเล็กและสั้น

2.กัดผิวชิ้นงานแบบละเอียด

ดอกกัดที่ใช้สำหรับกัดชิ้นงานแบบละเอียด จะเห็นได้ว่า คมกัดด้านข้างจะมีลักษณะเป็นฟันเรียบคมตลอดแนว

คมกัดด้านข้าง แบบฟันตรง (แบบมาตรฐาน) (Ordinary flute)
what-is-end-mill-osg-ดอกกัด
คมกัดด้านข้าง แบบฟันตรง (มาตรฐาน)
what-is-end-mill-osg

ใช้สำหรับปรับชิ้นงานให้มีผิวเรียบสวยหลังจากที่ผ่านกระบวนการกัดหยาบ
เศษวัสดุที่เกิดจากการกัดจะมีขนาดใหญ่

ดอกกัดแบบฟันหยาบกับแบบฟันละเอียด ทำให้ผิวชิ้นงานแตกต่างกันอย่างไร

เพื่อนๆ หลายคนอาจจะมีข้อสงสัย ระหว่างดอกกัดแบบฟันหยาบกับดอกกัดแบบฟันละเอียด ใช้งานต่างกันอย่างไร ในบทความนี้เราได้นำตัวอย่าง การใช้ดอกกัด 2 ชนิด กัดชิ้นงานที่ทำจากวัสดุสเตนเลส (SUS) มาให้ดูกันครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ดอกกัดฟันหยาบ

ดอกกัดฟันละเอียด

จากการทดลองเปรียบเทียบดอกกัดแบบฟันหยาบและแบบฟันละเอียด เมื่อนำไปใช้กัดชิ้นงานสเตนเลส พบว่าคมกัดของดอกกัดฟันละเอียดนั้น สามารถสัมผัสกับผิวของสเตนเลสได้มากกว่าแบบหยาบ ซึ่งทำให้ดอกกัดแบบฟันละเอียดนั้นมีประสิทธิภาพในการตัดเฉือนชิ้นงานที่มีความแข็งได้ดีกว่า

จบไปแล้วนะครับสำหรับบทความ ดอกกัด คืออะไร ที่ได้แนะนำเพื่อนๆ ให้รู้จักกับส่วนประกอบสำคัญมากยิ่งขึ้นจากทางบริษัท OSG หากเพื่อนๆ ถูกใจบทความนี้หรือมีคำติชมใดๆ สามารถให้กำลังใจทีมงานผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่าง หรือสนใจสินค้าคุณภาพสูงจากทางบริษัท OSG สามารถเลือกดูสินค้าเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้เลยครับ สุดท้ายนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมครับ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ 

คำศัพท์คันจิฮิราคานะคาตาคานะคำอ่าน
end millエンドミル En-do-mi-ru

ข้อมูลอ้างอิง

OSG-LOGOhttps://osg.co.th/

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 4.9 / 5. คะแนนโหวต: 11

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
บุลวัชร์ (ป๋อม) เจริญยืนนาน
Engineering content writer ทำงานในแผนก New business development จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก KMITL มีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการออกแบบอยู่เสมอ
เลือกดูสินค้า ดอกกัด (End mill) เพิ่มเติมได้ที่นี่
No data was found

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google analytic

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง