Home » Technical » Tools » อุปกณ์และหลักความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะ

งานเชื่อมโลหะคืออะไร

งานเชื่อมโลหะ คือ การทำให้ชิ้นงานโลหะยึดติดกัน โดยใช้ความร้อนเพื่อทำให้วัสดุเกิดการหลอมละลายและรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งมีทั้งวิธีเชื่อมโลหะให้ติดกันด้วยแรงดันและวิธีที่ใช้ลวดเชื่อมเป็นตัวประสานหรือตัวเติม โดยการที่จะเชื่อมโลหะได้นั้นจะต้องอาศัยแหล่งพลังงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเปลี่ยนเป็นความร้อน เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้แสงเลเซอร์ การใช้แก๊สเผาไหม้ให้เกิดเปลวไฟ หรือการเสียดสี เป็นต้น

งานเชื่อมโลหะคืออะไร

งานเชื่อมโลหะสำคัญอย่างไรในอุตสาหกรรม

พูดถึงงานเชื่อมโลหะ เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของงานสร้าง งานประกอบ งานติดตั้งของแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ เพราะมีความประหยัด ทั้งเวลา ค่าวัสดุ ค่าแรง และที่สำคัญเลยคือมีความแข็งแรงคงทนสูงซึ่งสามารถมั่นใจได้มากกว่าการยึดติดด้วยวิธีการอื่นๆ ดังนั้นงานเชื่อมโลหะโดยเฉพาะการใช้ลวดเชื่อมจึงเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพที่ดีมาก

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมโลหะมีอะไรบ้าง

งานเชื่อมโลหะที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมนั้น แม้ว่าอาจจะใช้แหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนที่มีหลักการแตกต่างกัน แต่มักจะมีอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในงานเชื่อม เหมือนๆกันดังนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมโลหะ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมโลหะ

เครื่องเชื่อมหรือตู้เชื่อม (Welding Machine)

เครื่องเชื่อมหรือตู้เชื่อม คืออุปกรณ์ที่ใช้สร้างและควบคุมกระแสไฟฟ้าที่จะนำไปใช้ในงานเชื่อม โดยพลังงานต้นกำเนิดอาจจะมาจากเครื่องยนต์หรือจากกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมีทั้งกระแสตรง กระแสสลับ แต่การเชื่อมบางแบบอาจไม่มีเครื่องเชื่อมเช่น การเชื่อมแก๊ส

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
เครื่องเชื่อม MIG
เครื่องเชื่อม MIG
เครื่องเชื่อม SAW
เครื่องเชื่อม SAW

หัวเชื่อม (Electrode holders)

หัวเชื่อมหรืออาจเรียกตัวจับลวดเชื่อม มีไว้สำหรับนำกระแสไฟฟ้าจากสายเคเบิ้ลไปยังลวดเชื่อมหรือลวดเติมโดยตรง แต่งานเชื่อมบางชนิดจะส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังโลหะตัวกลางเพื่อให้เกิดการอาร์คกับชิ้นงาน เช่น ทังสเตน และจะใช้การป้อนลวดด้วยมือ เหมือนกับการเชื่อมด้วยแก๊ส

หัวเชื่อมไฟฟ้า
หัวเชื่อมไฟฟ้า
หัวเชื่อม TIG
หัวเชื่อม TIG
หัวเชื่อม MIG
หัวเชื่อม MIG

หัวจับสายดิน (Ground Clamps)

หัวจับสายดิน จะใช้หนีบหรือจับกับชิ้นงานโดยต่อกับสายเคเบิ้ลเพื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากชิ้นงานไปยังเครื่องเชื่อมให้ครบวงจร

หัวจับสายดิน
หัวจับสายดิน
หัวจับสายดิน
หัวจับสายดิน

สายเคเบิลสำหรับเชื่อม (Welding Cable)

สายเบิลสำหรับเชื่อมจะต้องส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้ดี ต้องทนต่อความร้อนที่เกิดขณะทำการเชื่อมต่อเนื่องได้ การเลือกขนาดสายเคเบิ้ลก็ควรให้เหมาะสมกับกระแสไฟที่ใช้ด้วยเช่นกัน

สายเชื่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
สายเชื่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
สายเชื่อมเครื่องเชื่อม TIG
สายเชื่อมเครื่องเชื่อม TIG

ลวดเชื่อม (Welding Wire)

ลวดเชื่อมในงานเชื่อมแต่ล่ะแบบก็จะแยกย่อยไปอีกหลากหลายมากทั้งชนิดของวัสดุ คุณสมบัติในการใช้งาน ขนาดลวด เป็นต้น แต่สามารถแบ่งได้ 2 ชนิดหลักๆ คือ ลวดเชื่อมแบบเคลือบ และลวดเชื่อมแบบเปลือย แบบเคลือบจะมีวัสดุที่คลุมรอยเชื่อมขณะเกิดการหลอมเหลว เพื่อป้องกันโลหะเชื่อมสัมผัสกับอากาศ

ลวดเชื่อมไฟฟ้า
ลวดเชื่อมไฟฟ้า
ลวดเชื่อม TIG
ลวดเชื่อม TIG
ลวดเชื่อม TIG
ลวดเชื่อม TIG

ถังแก๊สสำหรับงานเชื่อม (Welding Gas)

ในงานเชื่อมโลหะบางประเภทจำเป็นต้องใช้แก๊สที่มีคุณสมบัติเป็นแก๊สเฉื่อย (Inert) หรือกึ่งเฉื่อย (Semi-Inert ) มาปกคลุมแนวเชื่อมในขณะกำลังหลอมละลาย ไม่ให้เกิดการทำปฏิกิริยากับความชื้นหรืออากาศภายนอก เพื่อทำให้เนื้อเชื่อมมีคุณภาพที่ดี แต่การเลือกชนิดของแก๊สคลุมให้เหมาะกับชนิดของการเชื่อมรวมถึงปริมาณแก๊สที่ใช้ในการเชื่อมก็มีผลต่อคุณภาพของการเชื่อมเช่นกัน แก๊สที่ใช้คลุม เช่น คาร์บอนไดออกไซด์(Co2) ฮีเลียม(He) อาร์กอน(Ar) เป็นต้น สำหรับการเชื่อมโดยใช้แก๊ส (Gas Welding) แก๊สที่ใช้จะมีหน้าที่ทำให้เกิดเปลวไฟความร้อนที่สูงซึ่งทำให้ชิ้นงานและลวดเชื่อมเกิดการหลอมละลาย ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแก๊สผสม เช่น ออกซิเจน(O2)+อะเซทิลีน(C2H2) หรือ ออกซิเจน(O2)+ไฮโดรเจน(H) เป็นต้น

ถังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ถังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ถังแก๊สอาร์กอน
ถังแก๊สอาร์กอน
ถังแก๊สออกซิเจน+อะเซทิลีน
ถังแก๊สออกซิเจน+อะเซทิลีน

อุปกรณ์ควบคุมการไหลของแก๊ส (Gas Pressure Regulator)

ในงานเชื่อมที่มีการใช้ถังแก๊สจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมการไหลของแก๊ส หรือเรียกว่า เกจ์วัดแรงดัน เพื่อใช้ในการวัดปริมาณแก๊สที่อยู่ในถังและควบคุมปริมาณการจ่ายแก๊สออกจากถังขณะทำการเชื่อม

เกจ์วัดแรงดันสำหรับอาร์กอน
เกจ์วัดแรงดันสำหรับอาร์กอน
เกจ์วัดแรงดันสำหรับอะเซทิลีน
เกจ์วัดแรงดันสำหรับอะเซทิลีน

หน้ากากเชื่อม (Welding Mask)

หน้ากากเชื่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เพราะจะช่วยป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเลต(UV) และแสงอินฟราเรดไม่ให้ทำอันตรายแก่สายตา นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันควันและสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมได้ด้วย โดยหน้ากากเชื่อมก็จะมีทั้งแบบธรรมดาและแบบที่มีวงจรอิเล็คทรอนิคควบคุมการปรับแสงอัตโนมัติ

หน้ากากเชื่อมแบบอัตโนมัติ
หน้ากากเชื่อมแบบอัตโนมัติ
หน้ากากเชื่อมแบบธรรมดา
หน้ากากเชื่อมแบบธรรมดา

ถุงมือเชื่อม (Welding Glove)

ถุงมือเชื่อมช่วยปกป้องมือผู้เชื่อมจาก ความร้อน แสงUV รวมถึงสะเก็ดไฟ ส่วนใหญ่จะทำจากหนังสัตว์ เช่น หนังวัว

ถุงมือเชื่อม
ถุงมือเชื่อม
ถุงมือเชื่อม
ถุงมือเชื่อม

หลักความปลอดภัยในงานเชื่อม

การปฏิบัติงานสำหรับงานเชื่อมโลหะทุกประเภทจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพราะการทำงานเชื่อมด้วยความประมาทและเผลอเลออาจก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงขึ้นหรืออาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายในอนาคต ซึ่งหลักความปลอดภัยในงานเชื่อมมีดังนี้

1. ก่อนการปฏิบัติงานเชื่อมควรตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมประเภทนั้นๆ เช่น ตรวจสอบการรั่วไหลหรือการชำรุดของสายไฟต่างๆที่ใช้กับตู้เชื่อม

ตรวจสอบการชำรุดของสายเชื่อม
ตรวจสอบการชำรุดของสายเชื่อม

2. สำหรับงานเชื่อมที่มีการใช้แก๊ส ควรตรวจสอบสภาพถังแก๊ส เกจ์วัดแรงดัน สายแก๊ส ปริมาณแก๊สในถัง รวมถึงชนิดของแก๊สถูกต้องกับงานเชื่อมที่ใช้หรือไม่ นอกจากนี้ควรจัดให้มีพื้นที่หรือพาหนะสำหรับวางถังแก๊สได้อย่างมั่นคงและมีการใช้โซ่คล้องรัดถังแก๊สเพื่อป้องกันการล้ม

ใช้โซ่คล้องรัดถังเพื่อกันถังล้ม
ใช้โซ่คล้องรัดถังเพื่อกันถังล้ม

3. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในงานเชื่อมให้พร้อมและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เช่น หน้ากากเชื่อม ถุงมือเชื่อม ปลอกแขนหนัง เสื้อคลุมหนังและรองเท้าเซฟตี้ เป็นต้น

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเชื่อม
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานเชื่อม

4. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันเหตุฉุกเฉินขณะทำงานเชื่อม เช่น ถังดับเพลิง

เตรียมถังดับเพลิงใกล้กับบริเวณที่ทำการเชื่อม
เตรียมถังดับเพลิงใกล้กับบริเวณที่ทำการเชื่อม

5. การทำงานเชื่อมในบริเวณที่มีผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้ ควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับลดการรบกวนต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นแสงจากการอาร์ค รังสี หรือสะเก็ดไฟ เช่น แผ่นฉากกั้น ม่านกันแสง ผ้ากันสะเก็ดไฟ เป็นต้น

มีม่านกันแสงขณะเชื่อม
มีม่านกันแสงขณะเชื่อม

6. ควรตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ที่จะทำงานเชื่อม เช่น ไม่ควรเปียกชื้น มีน้ำขัง หรือ ไม่ควรมีวัสดุที่ติดไฟง่ายและวัสดุไวไฟอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรมีวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานเชื่อม

การเชื่อมในบริเวณที่มีน้ำขัง
การเชื่อมในบริเวณที่มีน้ำขัง

7. ขณะทำงานเชื่อมไม่ควรมองแสงอาร์คด้วยตาเปล่า ไม่ว่าจะเชื่อมแท็กเป็นจุดๆ หรือเชื่อมต่อเนื่อง เพราะแสงที่เกิดจากการอาร์คมีทั้งรังสีอุลตร้าไวโอเลท( Ultra-Violet : UV) และรังสีอินฟราเรด (Infrared) ซึ่งทำอันตรายต่อดวงตาโดยตรง เช่น ปวดแสบตา ตาอักเสบ นอกจากนี้รังสีจากแสงอาร์คยังทำให้ผิวหนังไหม้ คล้ำ ได้อีกด้วย

แสงอาร์คขณะเชื่อม
แสงอาร์คขณะเชื่อม
อาการเจ็บตาที่เกิดจากการเชื่อม
อาการเจ็บตาที่เกิดจากการเชื่อม

8. ขณะทำงานเชื่อมบางประเภทจะมีควันที่เกิดจากการเชื่อมในปริมาณมากหากสูดดมจะเป็นพิษต่อร่างกาย จึงควรป้องกัน เช่น มีพัดลมดูดอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท เป็นต้น

ควันพิษที่เกิดจากการเชื่อม
ควันพิษที่เกิดจากการเชื่อม

9. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นงานที่มีความร้อน ควรใช้อุปกรณ์เพื่อหนีบจับชิ้นงาน เช่น คีมจับงาน คีมล็อค เป็นต้น

คีมล็อคที่ใช้ในงานเชื่อม
คีมล็อคที่ใช้ในงานเชื่อม

10. เมื่อทำงานเชื่อมเสร็จหรือต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องเชื่อม ควรปิดเครื่องทุกครั้ง

ปิดเครื่องเมื่อเลิกใช้งานเครื่องเชื่อม
ปิดเครื่องเมื่อเลิกใช้งานเครื่องเชื่อม

จบไปแล้วน่ะครับกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ แต่นี่เป็นเพียงส่วนนึงเท่านั้น ยังมีสิ่งที่ต้องรู้อีกมากมายเลยทีเดียวเกี่ยวกับงานเชื่อม ไม่ว่าจะเป็นประเภทของงานเชื่อมโลหะมีอะไรบ้าง มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร หรือหลักการทำงานของงานเชื่อมแต่ละประเภทเป็นยังไง ซึ่งเราจะได้รู้กันในบทความถัดไปอย่างแน่นอน

ค้นหารายการสินค้า​

ให้คะแนนเนื้อหาของเรา

กดที่ ดาว เพื่อโหวต

คะแนนเฉลี่ย 0 / 5. คะแนนโหวต: 0

โหวตให้เราคนแรกได้

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ผู้เขียน
Technical Center Team

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google analytic

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save

ขอบคุณสำหรับความสนใจ

ทางทีมงานได้รับอีเมลของท่านแล้ว
จะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง